28 sept

CREVEX 2023 suurõppus

Muuga sadam

Päästeamet korraldab neljapäeval ja reedel, 28.-29. septembril Muuga sadama piirkonnas kriisireguleerimise kompleksõppuse CREVEX 2023. Stsenaariumi kohaselt toimub Muugal simuleeritud kütuserongide kokkupõrge ja sellele järgneb tsisternide plahvatus. Omavalitsustest osalevad õppusel Viimsi, Saue, Maardu, Jõelähtme ja Tallinn.

Tegemist on iga nelja aasta tagant korraldatava suurõppusega, millega harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidevust. Peamine märksõna CREVEXi puhul ongi koostöö, sest kõigil õppuse osapooltel on tegelikult ühine eesmärk – olla kriisiks paremini valmis.

Ligi 36 tundi kestva õppuse ajal käivitatakse sireenid, saadetakse SMS ning tehakse ohuteavitust tele- ja raadiokanalites. Samuti liiguvad piirkonnas operatiivteenistused, kes evakueerivad rollimängijaid. Ohuteavitus on õppuse osa ning kohalikud elanikud sellele reageerima ei pea!

Õppus võib kaasa tuua lühiajalisi liiklustakistusi. Palume olla tähelepanelikud ja jälgida operatiivteenistuste korraldusi. Vajadusel saab lisainfot numbrilt 1247 või aadressilt bit.ly/crevex2023.

 

Lisainfo: