Valla kriisimeeskond harjutas massevakuatsiooni juhtimist

15. sept 2023
Staap

Esmaspäeval, 11. septembri hommikul kell 9.21 kutsus valla kriismeeskonna juht vallavanem Illar Lemetti kokku staabi, kes asus läbi harjutama massevakuatsiooni.

Toimunud õppus oli sissejuhatus septembrikuu lõpus toimuvale riiklikule suurõppusele Crevex 2023. 28. ja 29. septembril Muuga sadamas toimuval õppusel harjutatakse läbi suurõnnetus ja sellele järgneva kriisi lahendamist. 

Ka 11. septembri õppuse stsenaarium puudutas Crevexit ja lähtus sellest. Nimelt oli stsenaariumi järgi Päästeamet, kes muidu vastutab elanikkonna evakuatsiooni eest, hõivatud suuremahulise päästesündmusega. Sadamas toimuv põlengust tekkinud mürgine suits liikus Randvere suunas ja Päästeamet palus selles piirkonnas vallavalitsuselt evakuatsiooni läbiviimiseks abi. Vallas kogunenud kriisimeeskonna esmaseks ülesandeks sai Randvere kooli massevakuatsiooni korraldamine.

Esimesed bussid jõudsid Randvere kooli juurde kella 10 ajal ja kohe algas ka laste ning koolitöötajate bussidesse paigutamine. Õppuse peamine idee oligi aru saada sellest, kuidas toimiks ühistranspordi rakendamine evakuatsiooni läbiviimisesse, kuidas sujub ja toimib kooli evakuatsioon ning milline on vastuvõtuvõimekus sihtpunktis.

Kriisimeeskonna tööd juhtinud vallavanem Illar Lemetti sõnul sujus õppus plaanipäraselt.

„Kindlasti oli reaalses olukorras sündmuste läbimängimine hea ja vajalik. Sest kuigi teoreetiliselt on kõikidel koolidel olemas oma hädaolukorra plaanid, on nende tegevuste läbiharjutamine kriitilise tähtsusega. Ka valla kriisimeeskonnale oli see hea õppimise koht, sest saime kasutada kõiki oma siiani arendatud võimekusi. Näiteks nii raadio- kui ka satelliitside, mis meil kriisiolukordadeks on riikliku toega soetatud, vajab pidevat kasutamist, et kriisolukordadeks olla paremini valmis. Õppus näitas, et osalenud osapooled on valmis keerulistes olukordades tegutsema ja kriisi lahendamise oskused on piisavad. Muidugi on asju, millega teha jätkuvalt tööd ja mis vajavad parandamist. Aga suures pildis on Viimsi vald tervikuna heas kohas kriisivalmiduse osas,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.
Veidi rohkem kui tunni pärast olid kõik lapsed transporditud liinibussidega Viimsi kooli, kus neid ka toitlustati ja pakuti tuge. Pärast seda viidi lapsed tagasi Randvere kooli. Evakuatsiooni keerukamaks muutmisel mängiti veel läbi see, et busside teekond tuli liiklusõnnetuse tõttu ümber teha. Vaatamata stsenaariumi järgi tekitatud keerukustele, õnnestus kõik plaanipäraselt.

„Olen väga tänulik kõigile õppusel osalenutele  ja kõigile, kes valla kriisivalmidusse panustavad. See oli hea võimalus õppida ja kriisideks valmistumine on jätkuvalt prioriteet, millega me tööd teeme.“

Suurõppus mõjutab viimsilaste harjumuspärast elurütmi

28. ja 29. septembril toimuval Crevex 2023 riiklikul suurõppusel mängitakse läbi stsenaarium, mille kohaselt toimub Muugal suurõnnetus. Erinevad ametkonnad harjutavad neil päevil ühiselt kriisiolukorra lahendamist ja testitakse erinevaid võimekusi, kaasa arvatud ulatuslik evakuatsioon. Crevex 2023 puhul on tegemist iga nelja aasta tagant korraldatava suurõppusega, mille raames harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise ja ulatusliku evakuatsiooni korraldamise võimet ja asutuste toimepidevust. Rohkem infot suurõppuse kohta leiab Riigikantselei kodulehelt.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond