Osale vabatahtliku rollimängijana suurõppusel CREVEX

5. mai 2023
Crevex

Sügisel korraldab Riigikantselei kompleksõppuse CREVEX 2023, mille toimumispaik on Muuga sadam. Kõigil on võimalik end registreerida ning 28. septembril vabatahtliku rollimängijana õppusel kaasa lüüa.

CREVEX on iga nelja aasta järel toimuv suurõppus, millega harjutatakse ja kontrollitakse üleriigilise hädaolukorra lahendamise võimet ja asutuste toimepidavust. Viimsi vallas mängitakse suurõppuse raames läbi suuremahulise keemiareostusega õnnetus Muuga sadamas, millega kaasneb oht piirkonna elanikele. Stsenaarium näeb ette õnnetust kütusetsisterne vedava veduriga, mille tagajärjel tekib sadama ümber 1,6 kilomeetri suurune ohuala. Tuul kannab mürgist suitsu kirde- ja idatuulega teiste Viimsi poolsaare asulate suunas. See hakkab omakorda mõjutama siinsete elanike elukorraldust.

Kõigil on võimalik anda oma panus suurõppuse õnnestumiseks, testida selle käigus oma kriisivalmidust ja saada rohkem teada sellest, kuidas hädaolukorras käituda. Panustada saad, kui tuled õppusele vabatahtlikuks rollimängijaks. 

Enne õppust saad endale rolli, millele vastavalt tuleb õppusel käituda.

  • Õppusel osalemine ei ole tasustatud, kõigi osalejate toitlustus on korraldatud. 
  • Lisaks täiskasvanutele ootame vabatahtlikeks ka lapsi ja noori. 
  • Õppusele tulles vali ilmale vastav riietus.

Rollimängijaks saab end registreerida Riigikantselei kodulehel. Täpsemat infot jagatakse enne õppuse toimumist. Küsimuste korral kirjuta elanikkonnakaitse.vabatahtlikud@rescue.ee

 

Linda Saarmets
kommunikatsiooni peaspetsialist