Ettevõtjale

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) pakub tasuta teenuseid!

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK)  eesmärk on aidata kaasa Harju maakonna terviklikule ja jätkusuutlikule arengule. Oleme toeks Harjumaa ettevõtjatele, kodanikeühendustele ja omavalitsustele kohalikku arengut toetavate ideede elluviimisel ja omavahelise koostöö arendamisel lähtudes maakondlikust tasakaalustatud regionaalarengust.

Harjumaa ettevõtja ning kodanikuühenduse esindajatele, on konsultatsioonid TASUTA!  Korraldame koolitusi, vahendame rahastus- ja koolitusuudiseid, algatame projekte ja oleme partneriteks maakondlikes suurprojektides.

HEAK teenused

Ettevõtjate nõustamine (alustavad ja tegutsevad)

 • Ettevõtte asutamine, äriidee analüüs 
 • Äriplaani, finantsprognooside, projektide koostamine
 • Rahastusvõimalused EASist, Euroopa Liidu fondidest
 • Tegutseva ettevõtte arendamine
 • Abistamine investorite leidmisel
 • Harjumaa turismitegevuse koordineerimine
 • Noorte ettevõtlikkuse toetamine

Kodanikeühenduste nõustamine

 • Ühenduse asutamine ja registreerimine, registris muudatuste tegemine
 • Organisatsiooni arengukava, strateegia ja tegevuskava koostamine
 • Raamatupidamise sisseseadmine, maksude ja aruandluse nõustamine
 • Seadustega seonduvad küsimused
 • Rahastusvõimaluste leidmine
 • Projektiidee analüüs, taotluste ja aruandluse koostamine
 • Projekti juhtimine ja elluviimine

Kohalike omavalitsuste nõustamine

Arengukavade nõustamine

 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade koostamise nõustamine
 • Kohalike omavalitsuste ja piirkondlike arengukavade elluviimiseks vajalike finantsvahendite leidmine

Projektide nõustamine

 • Projektiidee formuleerimise ja hindamise nõustamine
 • Projektide finantseerimisallikate leidmise nõustamine
 • Projektide kirjutamise nõustamine
 • Projektide nõustamine teostusfaasis

HEAK kuulub maakondlike arenduskeskuste võrgustikku. Meie head koostööpartnerid on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Harjumaa Omavalitsuste Liit (HOL) ja Kodukant Harjumaa.

Konsultatsioonile registreerumiseks helista telefonil: 656 6641, 656 6522 või saada kiri info@heak.ee. Jälgi ka uudiseid meie kodulehel  www.heak.ee.

 

KONTAKT

Liia Lõpp
peaspetsialist - partnerlussuhete juht
liia.lopp@viimsivv.ee
+372 523 4743