Augmented Urbans projekt

AUGMENTED URBANS PROJEKTI EESMÄRGID

  • Visualiseerida linnaplaneerimise protsesse ja stsenaariume kasutades uuenduslikke liitreaalsuse tehnoloogiaid. 
  • Kaasata huvirühmad pilootala planeerimise algfaasis. Selgitada huvirühmade vajadused ja ettepanekud ala arengu osas, et ala mõtestada ja luua vajadustele vastav avalik ruum.
  • Siduda pikaajalised visioonid lühiajaliste tegevustega ja edendada säilenõtkust (urban resilience).
  • Koostada huvigruppidega koostöös Viimsi pilootalale detailne linnaruumiline lahendus.

AUGMENTED URBANS PROJEKTIPARTNERID

4 riiki: Eesti, Soome, Rootsi ja Läti
5 linna: Tallinn, Cesis, Riia, Gävle, Helsingi ja Stockholm
10 projektipartnerit: Viimsi Vallavalitsus, Tallinna Linnavalitsus, Helsingi Linnavalitsus, Cesis omavalitsus, Riga Planning Region, Gävle Homestead, Tallinna Ülikool, Stockholmi Ülikool, Gävle Ülikool, Helsingi Metropoolia ametikõrgkool (projekti juhtpartner).

Augmented Urbans välisprojekti (2018-2020) rahastatakse Kesk-Läänemere programmist, mis toetab piiriülest koostööd. Projekti kogueelarve: 1,9 MEUR, millest 1,59 MEUR rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

KodulehtFacebookTwitterInstagram

LogoLogo logologo

Videos