Tänavune aasta naine on Tiina Park

21. sept 2023
foto

Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni (VEDA) daamid valisid Viimsi aasta naise juba 19. korda. Seekord oli esitatud kolm kandidaati: Nadeža Kleptsova, Katrin Kaldas ja Tiina Park. 

Katrin Kaldas rajas oma kodu Viimsisse 2005. aastal, tema peres kasvab kolm poega ja tütar. Viimsi koolis on Katrin olnud aktiivne vanematekogu liige, löönud kaasa meeldejäävate ürituste korraldamisel nii lasteaias kui ka koolis. Ta toetab oma lapsi kõigis nende ettevõtmistes, aidates korraldada spordivõistlusi ja -laagreid. Katrin on innustunud taaskasutuse propageerija, just tema kaudu leiavad paljud asjad endale uued omanikud. Ta tegutseb aktiivselt Viimsi Lilleklubis, on organiseerinud mitmeid töötubasid ning tema korraldatud teeõhtud on lilleklubilaste seas väga oodatud. Katrini kodu sai 2020. aastal Viimsi kauni kodu tiitli. Kõige selle kõrvalt abistab Katrin sõpru ja tuttavaid raamatupidamise aastaaruannete koostamisel. Katrin on oma lahkuse, abivalmiduse ja kogukondliku aktiivsusega teistele eeskujuks.

Nadeža Kleptsova tegutseb aktiivselt Viimsi huvihariduse valdkonnas, juhtides huvikoole Digikid OÜ, HappyClasses OÜ ja Pingu`s English, mis tegelevad inglise keele, robootika, programmeerimise ja inseneeria huviringide pakkumisega Viimsi lastele. Nadežda on aastaid panustanud vabatahtlikult kvaliteetsete kultuurikogemuste pakkumisse Viimsi lastele, et toetada nende arengut. Nadežda on Viimsi suurima kogupereürituse teatrifestivali VILLE eestvedaja. Tema juhitud huvikoolidel ja kultuurisündmustel on oluline roll eesti ja vene laste lõimumisel. Kõik tema ettevõtmised on laetud positiivse energiaga ja kannavad sõnumit, et kõik on võimalik. Nadežda on kolme lapse ema, ta oskab ühendada oma vastutusrikka perehoidja rolli mitmekülgse tööelu ja ühiskondliku tegevusega.

Tiina Park sidus ennast Viimsiga 20 aastat tagasi. Tunnustatud reisisaadete tegijana televisioonis asutas ta paar aastat tagasi Viimsi raamatukogus reisiklubi, mille kokkusaamised toimuvad regulaarselt kord kuus. Paljud inimesed on saanud osa õhtutest, mis on täidetud Tiina emotsionaalsete meenutustega haruldastest paikadest maailma eri nurkades ning annavad huvilistele ka praktilisi nõuandeid reisi planeerimisel. Lisaks lummab ta oskusega näha ümbritsevas maailmas palju positiivset. 

Tiina on tuntud teleajakirjanik, režissöör, toimetaja, produtsent, operaator. Ainuüksi ETV arhiivis on 600 saadet, mille autoriks ta on, lisaks arvukalt väiksemaid telelugusid. Valikus on portreesaateid kunstnikest, hulk noortesaateid ja üheksa kultuuridokumentaali. Tiina oli üks esimesi, kes lõi oma sõltumatu produktsioonifirma, mis on tänaseks kestnud üle 25 aasta. Viimastel aastatel tuntakse Tiinat eeskätt reisisaadete järgi, kus keegi kuulus inimene viib vaataja endaga rännuteele kaasa. Kaasautorite-reisijuhtide rollis on neis olnud üle 30 tuntud eestlase. 

Tiina Parki on eri ühiskonnakordade ajal kadestatud, kritiseeritud ja keelatud. Ta on oma pika karjääri jooksul kandnud kaotusi, aga suutnud teha üle 1000 saate, millest mitmed on saanud rahvusvahelise tunnustuse. Kahtlemata on ta legend Eesti telemaastikul. 

Tiina on emaks imetoredale tütrele ja vanaemaks neljale lapselapsele. Kolleeg Hagi Šeini sõnul on Tiina erakordne isiksus: „Ta ei ole tuli tuha all, vaid tuli ise. Ta on väga ergas, tundlik, nõudlik ja professionaalne. Niisuguse ärksa loomuga. Kihvt naine!“

Aasta naise valimise traditsioon
VEDA missiooniks Eesti ühiskonnas on just selliste inimlikkusele alust panevate väärtuste kandmine. Lisaks isamaalistele aadetele, eetilised kriteeriumitele ja headele käitumistavadele peame oluliseks naiste võimalust realiseerida oma potentsiaal täiuslikult: teha tööd, mis meeldib, panustada kogukonna tegemistesse ja olla ema. Maailmas, kus ikka veel peetakse sõdu, kus tühistatakse inimesi, valetatakse ja tehakse kurja, on inimlikkuse, väärikuse ja jätkusuutliku elustiili tunnustamine väga vajalik. Maailmas, kus soorollidega mängitakse ühest äärmusest teise – allasurutud naised ühes ääres (palgalõhe ja lähisuhtevägivalla ohvrite enamus), teises äärmuses aga ennast/naissugu täielikult eitavad naised. Mõlemad äärmused on represseeriva iseloomuga. 

Viimsi aasta naise valmimine on traditsioon meie vallas, mis on väärt jätkamist. Siiani on viimsilased esitanud üle 80 ägeda, väega naise nomineerimiseks. Nad kõik on Viimsi uhkus, eeskuju ja maa sool. Meie seas on naisi, kes oskavad armastada oma tööd, kaaskondseid ja ka oma peret.

Täname viimsilasi ja aasta naise kandidaate, kes te oma väärtushinnangutega aitate loota ja uskuda tulevikku! Aasta naise valimisi toetasid VEDA daamid, hambakliinik Lumen ja öko-spa Harmoonikum.

Ene Lill
Viimsi Ettevõtlike Daamide Assotsiatsiooni president

Foto: Merikene Annuk