Käivitus kollase koti teenust tutvustav kampaania

22. sept 2023
foto

Septembris-oktoobris viivad kolm taaskasutusorganisatsiooni Viimsis läbi teavituskampaania, mille keskmes on jäätmete liigiti sorteerimine, eelkõige pakendijäätmete sorteerimise kohustus ja võimalused. Tänavu on kampaania suunatud Kelvingi, Metsakasti ja Rohuneeme elanikele, kuid teenusega võivad igal ajal liituda kõik Viimsi elanikud.

„Viimsis kehtib jäätmete liigiti kogumise kohustus juba aastaid. See ei tähenda, et igal majapidamisel peab olema kõikide jäätmeliikide jaoks eraldi konteinerid – kõiki jäätmeid ei teki igapäevaselt. Harvemini tekkivaid jäätmeid saab üle anda jäätmejaamades, kuid nende jäätmeliikide jaoks, mida tekib rohkem, tuleb paigaldada vastavad konteinerid. Viimati on lisandunud biojäätmete ja pakendikonteinerite kohustus,“ rääkis Viimsi valla keskkonnaosakonna juhataja Taavi Rebane. 

Viimsi on üks esimestest kohalikest omavalitsustest, kes muutis pakendite kogumise ja pakendikonteineri olemasolu valla jäätmehoolduseeskirjaga kohustuslikuks. Selle aasta 1. jaanuarist on pakendijäätmete mahuti kohustus kõikidel Viimsi kinnistutel, millel on vähemalt viis korterit, sh ridaelamud, kus on vähemalt viis boksi. Eramajad ja kuni nelja korteriga elamud võivad valida tasuta kollase koti teenuse või pakendikonteineri vahel. Endiselt on ka lubatud kasutada avalikke pakendikonteinereid. Sarnaselt varasematele aastatele on taaskasutusorganisatsioonide teavituskampaania fookuses tasuta kollase koti teenus eramajadele.

Uudne lähenemine
Sel sügisel viivad OÜ Eesti Pakendiringlus, MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon ja OÜ Taaskasutusorganisatsioon teavituskampaaniad läbi Viimsi vallas Kelvingi, Metsakasti ja Rohuneeme külades. Kui Metsakasti elanikud leiavad oma postkastidest taaskasutusorganisatsiooni kampaania kollase koti tasuta segapakendite kogumise ja üleandmise teenuse testimiseks, siis teiste külade elanikele lähenetakse tänavu teisiti. 

Igal aastal on tänu teavituskampaaniale uusi kollase kotiga teenuse liitujaid, kuid neid võiks olla palju rohkem. Seetõttu otsustasime senise passiivse kommunikatsiooni asemel katsetada midagi muud. Nii leiab taaskasutusorganisatsioonide töötajaid septembris-oktoobris külade infopäevadelt ja kaubanduskeskusest, et Viimsi elanikel oleks võimalus saada vastused jäätmete liigiti sorteerimist puudutavatele küsimustele, mis näiteks seni on takistanud mugavat sorteerimist – millised on Viimsi vallas erinevad võimalused pakendijäätmete tasuta äraandmiseks, kelle poole teenuse tellimiseks pöörduda, kuidas kõige õigemini pakendeid sorteerida? Kahjuks liigub jäätmete liigiti kogumise kohta väga palju väärinfot. Meie kogemusel töötab kõige paremini see, kui inimesed saavad üks ühele spetsialisti käest nõu küsida, kes kõik probleemkohad lahti seletab ja soovitusi jagab. See aitab väga palju kaasa inimeste arusaamisele, miks, kes ja kuidas peavad sorteerima, ning suurendab seeläbi teadlike sorteerijate arvu.

foto

Pane tähele!
* Kollasesse kotti sorteeritakse eri materjalist pakendid kokku. Sinna sobivad paber- ja papp-pakendid, joogikartong, erinevast plastikust ja metallpakendid alates kommipaberitest ja jogurtitopsidest hambapastatuubidest välja.
•    Igale majapidamisele on ette nähtud kuni viis pakendikotti, keskmiselt tekib ühel leibkonnal kuni kolm 150 L kotitäit pakendeid kuus.
•    Hetkel ei ole Viimsi vallas klaaspakendi eraldi kogumine kohustuslik, küll aga ei tohi segapakendi konteinerisse klaaspakendit panna. Taaskasutusorganisatsioonid pakuvad korteriühistutele tasuta klaaspakendi konteineri tühjendust ja ka renti, samuti on eraldi klaasikonteinerid avalikes pakendipunktides.
•    Eramajade pakendikotid viiakse ära iga 28 päeva tagant, kortermajade pakendikonteinerite tühjendamise sagedust saab vastavalt vajadusele muuta. Avalikke pakendikonteinereid tühjendatakse vastavalt graafikule sõltuvalt pakendijäätme liigist kas kord nädalas, 14 või 28 päeva tagant. Pakendid viiakse ära tasuta.

Kuidas õigesti sorteerida?
•    Kodus pakendeid sorteerides tuleb olla tähelepanelik, et pakendid oleksid tühjad ja puhtad, sest ainult nii saab neid suuremas mahus suunata taaskasutusse. Jogurtitopse, supipurke ja salatikarpe nõudepesuvahendiga pesema ei pea, piisab, kui neid loputada vähese veega.
•    Pakendid tuleks pakendikotti või -konteinerisse asetada lahtiselt. Erinevaid pakendeid ei tasu üksteise sisse panna, sest sorteerimisliinil on neid keeruline ja aeganõudev taas eraldada. Suuremamahulised pakendid tuleks enne konteinerisse asetamist kokku murda.

Gaili Eding
TVO turundus- ja kommunikatsioonijuht