Eakate päevahoid pakub turvalist keskkonda ja järelevalvet

22. veebr 2024
foto

Mida teha, kui peres on eakas inimene, kes vajab toimetulemiseks abi ning keda pole võimalik kogu päevaks üksi koju jätta? Üks võimalus on eakate päevahoiu teenus, mida meie vallas pakub Viimsi hoolekandekeskus.

Päevahoius pakutakse klientidele turvalist keskkonda ja järelevalvet. See on koht, kus eakas pereliige on hoitud. Tegevusjuhendaja abiga toetatakse ja säilitatakse eaka igapäevaeluga toimetulekut võimalikult tavapärases koduses keskkonnas. Vastavalt võimetele kaasatakse eakas aktiveerivatesse huvi- ja loovtegevustesse, võimlemis- ja liikumistegevustesse ning tagatakse puhkeaeg.

Teenus on mõeldud kõigile vanemaealistele, kellel puhul on põhjust arvata, et nad ei saa päeval üksi kodus hakkama. Päevahoiuteenuse kasutamine vähendab pereliikmete hoolduskoormust. Kui abi vajav lähedane on päevahoius, saavad pereliikmed jätkata töölkäimist või teha muid vajalikke käike. Teenuse eesmärk on edasi lükata eaka paigutumisvajadust üldhooldusteenusele. 

Päevahoiu ruumid on sisustatud kaasaegselt ja koduselt, muuhulgas on olemas vooditega puhketuba. Igav kindlasti ei hakka, sest hoolekandekeskuse palgal on kaks tegevusjuhendajat, kes sisustavad eakate päeva, korraldavad lõunasöögi (lisatasu eest) ning tegelevad iga inimesega tema huve ja võimekust arvestades. Seni on teenusele tulnud eakad näiteks pärast insulti või dementsuse algfaasis, aga ka muudel tervise ootamatust halvenemisest tingitud põhjustel. 

Päevahoid asub Haabneemes aadressil Kesk tee 1. Teenust saab kasutada tööpäevadel üldjuhul kella üheksast viieni. Päevahoius on praegu kuus kohta ning hetkel on ruumi ka uutele klientidele. Teenusele suunab Viimsi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond. 

Teenusega tutvumiseks võib võtta ühendust Viimsi hoolekandekeskusega e-posti aadressil reet.aljas@viimsihoolekandekeskus.ee või helistada telefonil 5648 0649. Täpsemat infot saab ka Viimsi hoolekandekeskuse kodulehelt.

Euroopa Sotsiaalfondi projekti “Mäluhäiretega inimeste päevahoiuteenus Viimsi vallas” abiga lõi vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakond 2020. aastal teenusekohad. Alates 2021. aastast on teenuse osutajaks Viimsi hoolekandekeskus.

Reet Aljas
Viimsi hoolekandekeskuse teenuste juht