Viljandimaa Omavalitsuste Liit külastas Viimsit

17. mai 2024
foto

16. mail võõrustasime Viljandimaa Omavalitsuste Liidu esindajaid. Külalisi huvitasid mitmed Viimsiga seotud teemad.

Külalisi võtsid vastu vallavanem Illar Lemetti ja teised vallavalitsuse ning allasutuste töötajad. Külaskäigu alguses tutvustasime Viljandimaa kolleegidele Viimsi Artiumit ja raamatukogu. Nii 2019. aasta detsembris avatud raamatukogu kui ka 2022. aastast tegutsev kultuuri- ja hariduskeskus on leidnud aktiivset kasutamist. Lugejate arv raamatukogus ja õppijate arv huvikoolides on oluliselt kasvanud.

Viljandimaal elanike arv kahaneb ja Viimsis kasvab, aga omavalitsuste tasandil on palju sarnaseid arenguküsimusi, millede lahendamisel on koostööst kindlasti kasu. Vallamajas toimunud arutelul tutvustasime külalistele GIS põhist register-menetluskeskkonna VAAL, mille arendamisega on Viimsis viimastel aastatel tegeletud ja mille kaudu jõuab vallaelanikeni erinev taristuinfo, kaardid, ülevaated jm. Vabavaraline lahendus on kättesaadav ka teistele omavalitsustele.

Tutvustasime külalistele ka erinevaid elanike kaasamise võimalusi. Rääkisime visioonipäevadel arutatust ja pikaajalise arengustrateegia ning üldplaneeringu koostamisest. Huvi tunti ka Viimsi tulevikusuundumuste, noortevolikogu töö ja paljude muude küsimuste vastu.

Väga oluline on naaberomavalitsuste hea omavaheline läbisaamine. Tutvustasime meie koostööd Tallinnaga transpordi ja hariduse valdkondades.

Külalistega oli kaasas Riigikogu liige Helmen Kütt, kes tunnustas Viimsi sotsiaalvaldkonna töötajaid ja tõstis esile osutatavate sotsiaalteenuste kvaliteeti.

Suur tänu Viljandi Omavalitsuse Liidule põnevate vestluste ja meie koduvalla vastu huvi tundmise eest.

Jane Saks
avalike suhete osakond

Foto: Jane Saks