Viimsi valla eakate hooldekodus Rannapere Pansionaadis on elanikud terved

06. aprill 2020
Käte desinfitseerimine on jätkuvalt oluline, et vältida nakatumist.

Viimsi vallas asuvas eakate hooldekodus Rannapere Pansionaadis viidi 31. märtsil läbi elanike ja töötajate COVID-19 nakkuse tuvastamiseks testimine. Kõikide elanike ja töötajate testid on 5. aprilli seisuga negatiivsed.

 

Rannapere Pansionaat sulges uksed külastusteks juba 28. veebruaril, esimeste haigestumisjuhtumite kinnitamisel Eestis. Pansionaadi elanikud on kaitstud võimaliku nakatumise eest parimal viisil.

Hooldekodu töötajad on varustatud vajaliku kaitsevarustusega: kantakse nii tavamaske kui ka täiendavalt kogu nägu kaitsvat lisamaski; enamus elanikke sööb oma tubades; elanikel on samas võimalus viibida ka värskes õhus pansionaadi kinnises sisehoovis, kus järgitakse pikivahe hoidmise reeglit.

Pansionaadis on loodud ja ööpäevaringses valmisolekus viie voodikohaga tuba juhuks, kui keegi elanikest peaks haigestuma ja osutub vajalikuks ta kiiresti teistest isoleerida.

Kooskõlas Terviseameti ja Sotsiaalkindlustusametiga ollakse igapäevaselt valmis viima sisse uusi meetmeid, tuginedes olukorra võimalikule ootamatult muutumisele.

Viimsi vallavalitsuse tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem Annika Vaikla avaldab tänu Rannapere Pansionaadi juhile Merike Melsasele ja kogu pansionaadi perele, kes on käesolevas olukorras andnud endast igapäevaselt parima, et hoida ennast ja pansionaadi elanikke tervena.

„See on töö, mis väärib suurt tunnustust,“ sõnas Vaikla. „Soovin jõudu ja tervist edaspidiseks. Tänane päev nõuab meilt kõigilt ekstra panustamist ja samuti üksteise hoidmist, märkamist ja tunnustamist.“