Vallavolikogu kinnitas revisjonikomisjoni uue koosseisu

04. juuni 2021
Siin on pilt

Viimsi vallavolikogu valis eilsel istungil revisjonikomisjoni uueks esimeheks Hannes Võrno (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond) ja aseesimeheks Raivo Kaare (valimisliit Rannarahvas). Revisjonikomisjoni liikmeteks valiti Riina Aasma (Reformierakond), Urve Palo (parteitu) ja Jan Trei (Isamaa).

Hea tava kohaselt kuulub revisjonikomisjoni esimehe koht kuulub opositsioonile. Viimsi võimukoalitsiooni moodustavad Reformierakond, Keskerakond, Isamaaliit ning valimisliit Rannarahvas, opositsioonis on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ning valimisliit Kogukondade Viimsi.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse kohaselt on revisjonikomisjoni peamisteks ülesanneteks kontrollida ja hinnata vallavalitsuse, hallatavate asutuste või kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust ning valla vara kasutamise sihipärasust. Samuti kontrollib ja hindab revisjonikomisjon valla eelarve täitmist.