Vallavalitsuse 30. novembri istungi päevakord

28. nov 2023
istung

1. Volikogu määrus: Viimsi valla 2024. aasta eelarve I lugemine
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
2. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 13.03.2001 otsusega nr 55 „Detailplaneeringu kehtestamine: Oja I ja Oja II maaüksused“ kehtestatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavolikogu otsus: Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Viimsi valla haldusterritooriumi üldplaneeringu koostamise ajal
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Ajutise planeerimis- ja ehituskeelu kehtestamine Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu alale (kinnistud Vainu tee, Piirkivi tee 15; Piirikivi tee 16, Vainu tee 12, Vainu tee 13, Vainu tee 14, Vainu tee 15, Vainu tee 16, Vainu tee 17, Vainu tee 18, Vainu tee 19, Vainu tee 20, Vainu tee 21, Vainu tee 22)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Rohuneeme küla, kinnistu Ees-Oti detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Karulaugu terviseraja ümbruse korrastustööd hinnapakkumuse edukaks tunnistamine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: raha eraldamine Rannarahva Muuseumile Viimsi jõulusündmuste korralduskulude katteks
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2023. aasta tunnustusavalduste määramine
Ettekandja: Nikolai Bentsler, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Kunstikooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Teaduskooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Muusikakooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

12. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Kokkuleppe „Tallinna linna poolt teenindatavate Viimsi valda väljuvate maakonnaliinide rahastamise alused 2023. aastal“ ja lepingu lisa kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem