Vallavalitsuse 28.09.2022 istungi päevakorra projekt

26. sept 2022
Pildil sõnadena vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu otsus: Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine (Viimsi)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu otsus: Loodusobjekti kohaliku kaitse alla võtmise menetluse algatamine (Kelvingi)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla 2022. aasta eelarve artiklite jaotuse kinnitamine (III lisaeelarve)
Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Karulaugu terviseraja ja Pargi põik 10 kinnistu vahelise puittrepi ja ühendustee rajamise hinnapakkumuse läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter aktsiaseltsi kasuks: Nugise tee L2, Nugise tee L6, Nurme põik L3, Nurme põik L2, Nirgi tee, Küti tee lõik 1, Põdra tee
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevik kinnistu Vehema tee 5 jagamine detailplaneeringu alusel
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Keskkonnainvesteeringute Keskuse looduskaitse programmi taotlusvooru projektitaotluse esitamise kooskõlastamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Krati tee 17
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Rannavälja tee 61
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Veeringu tee 19
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mureli põik 6
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kuusekännu tee 2a
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mäepealse tee 3
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Lumemarja tee 34
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Kesk tee 15
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Luua tee 6
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
17. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Raudrohu tee 15
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
18. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Külavahe tee 7
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
19. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mäepealse tee 1
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
20. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Silva kesktee 12
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
21. Vallavalitsuse korraldus: Prangli kiriku restaureerimistööde omafinantseerimise kinnitus
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem