Vallavalitsuse 25.01.2023 istungi päevakorra projekt

23. jaan 2023
projekt

1. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme alevikus asuvate Vardi tee L3 ja Vardi tee L4 kinnisasjade mõtteliste osade omandamine ja isiklike kasutusõiguste seadmine Imatra Elekter AS kasuks
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
2. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi valla kasuks Lubja külas asuvale Pärtlepõllu tee 2 ja Pärtleniidu kinnistule
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem
 
3. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla lasteaedades ja valla hankelepinguga eralasteaedades lasteaiarühmade komplekteerimise komisjoni moodustamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
4. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste haridustöötajate ja noorsootöötajate töötasu alammäärade kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla 2023. aasta eelarvest eraldatava sporditegevuse toetuse baassumma suuruse määramine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi valla 2023. aasta ühistranspordi tegevuskava kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem