Vallavalitsuse 21. veebruari istungi päevakord

20. veebr 2024
istung

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 14. novembri 2023 määruse nr 28 „Viimsi valla kogukonna arendamisega tegelevate mittetulundusühingute toetamise kord“ muutmine
Ettekandja: Aslan Liivak, jurist vallasekretäri ülesannetes

2. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 29.12.2023 korralduse nr 424 „Viimsi valla hallatavate haridusasutuste ruumide, teenuste ning sporditaristu hinnakirja kehtestamine” muutmine (II lugemine)
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemiakomisjoni kinnitamine 2024. aastaks
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Õpilasmaleva korraldamine 2024. aastal
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 24.01.2024 korralduse nr 39 „AS Viimsi Vesi aktsiakapitali suuruse muutmine ja vara omandamine“ muutmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Lubja külas asuva Lubja tee 36 kinnisasja jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Lõunakülas / Storbynis asuva Männiku tee 2a // Looduse kinnisasja omandamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: LIFE LATESTadapt projektala projekteerimise lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme rannas asuvale rannakohviku müügiplatsile rentniku leidmiseks perioodil 2024-2025 kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 273925 „Bürootarvete, majapidamistarvete ning toidukaupade ostmine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, pakkujate kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Aslan Liivak, jurist vallasekretäri ülesannetes

11. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Kohtulik kompromiss haldusasjades nr 3-23-1362 ja 3-21-2395 (Kimsi tee 3 vs Kimsi tee 5)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem