Vallavalitsuse 16.09.2020 istungi päevakord

14. Sept 2020
istung
 1. Volikogu määrus: "Viimsi valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava 2020-2030" vastuvõtmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Volikogu otsus: Pringi küla, kinnistu Uus-Jaani ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 224390 „Kõne ja andmesideteenuse ostmine“, esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse tagasilükkamine, pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse edukaks tunnistamine ning lepingu sõlmimine. Ettekandja: Mailis Alt, arendusosakonna juhataja
 4. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 226135 „Viimsi valla teehoole 2020-2027“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Vallavalitsuse korraldus: Leppneeme küla, kinnistute Sepamäe tee 13, Sepamäe tee 15 ja Sepamäe tee 17 detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Vallavalitsuse korraldus: Maa ostueesõigusega erastamise võimalikkuse lõpetamine, koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Vallavalitsuse korraldus: Randvere külas, kinnistute Merisiiliku tee 7a, Pärli tee 3a, Pärli tee 5a, Pärli tee 7a, Pärli tee 9a, Pärli tee 11a ja Koralli tee 3a detailplaneeringuga planeeritud liikluspinnale kohanime määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Haabneeme alevikus katastriüksusel Kasemetsa tee 10. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Lubja külas katastriüksusel Vanatoa. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Metsakasti külas katastriüksusel Ploomi tee 2. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 11. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Äigrumäe külas katastriüksusel Äigru tee 1a ja hoonel Äigru tee 1a/1. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Vallavalitsuse korraldus: Noorte toetamise ja tunnustamise ja aasta noorsootöö auhinna andmise komisjoni moodustamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla eelarves ettenähtud vahenditest ühekordse sotsiaaltoetuse maksmine vanadus- ja rahvapensionäridele 2020. aastal. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 14. Vallavalitsuse korraldus: Prangli rahvamaja ürituse piletimüügi korraldamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 15. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi mälumängu 2020 osalustasu kehtestamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 16. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks. Ettekandja: Mailis Alt, arendusosakonna juhataja