Tänavu on mitmed Viimsi valla investeeringud seotud just Prangli saarega

15. juuli 2020
prangli laululava

Prangli saarel toimuvad igal suvel erinevad põnevad kultuuriüritused, etendused, ekskursioonid ja palju muud toredat. Selleks, et ka järgnevatel suvedel saaks Pranglil suveüritusi korraldada, eraldas Viimsi vald teise lisaeelarvega Prangli laululavale varikatuse ehitamiseks lisaraha. Senise kuuri lammutustööd algavad 20. juulil ja kestavad eeldatavasti kuni 31. juulini 2020. Väiksemaid investeeringuid on kavas veel teisigi. Prangli sadamasse rajatakse vahemikus 13.- 15. august reisijatele vana töökoja asemele moodulhoone kahe majaga, kus asub ootepaviljon reisijatele ja saunamaja. Ootepaviljonis saab mõnusalt aega veeta ning vajadusel ka vihma eest peitu minna. Töökoda on amortiseerunud ja seda ei ole enam võimalik kasutada pealtvaatajatega ürituste korraldamiseks.

pilt
Prangli laululavale kavandatav varikatus

„Turistide saarele toomisel on tähtsat rolli mänginud Annika Prangli eestvedamisel sadamas korraldatud kultuuriüritused. Peame väga oluliseks, et sadama piirkonnas oleks jätkuvalt võimalik korraldada teatrietendusi, kontserte ning muid kultuuri- ja rahvaüritusi. Seetõttu ongi eelarvest eraldatud lisaraha laululava pealtvaatajate alale varjualuse ehitamiseks,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

“Mul on hea meel, et Viimsi vallavanem Illar Lemetti on kompromissidele ning uutele lahendustele avatud ning toetab kultuurisündmuste jätkumise võimalikkusele kaasa mõtlemist. Sadamakuurist on kõigil loomulikult ütlemata kahju, kuid keskendume pigem uutele algustele ja võimalustele järgnevatel kultuurisuvedel!“ sõnas Prangli saarel kultuuriüritusi korraldav Annika Prangli.  

Laululava juurdeehitusprojekti projekteerija on Con Arte OÜ, juurdeehituse projekt valmib 2020. aasta sügisel, peale seda on võimalik alustada ehitushankega.