Randvere kooli direktorina alustab Margus Tõnissaar

14. sept 2023
Randvere kool

13. septembril kinnitas Viimsi vallavalitsus Randvere kooli uueks direktoriks Margus Tõnissaare, kes alustab uues ametis septembri lõpus.

Tartu ülikooli doktorikraadi psühholoogias omav Margus Tõnissaar valiti välja kümnekonna kandidaadi seast. 1971. aastal sündinud Tõnissaar omab väga pikaajalist kogemust haridusvaldkonnas ja on töötanud juhtivatel kohtadel paarkümmend aastat.

Margus Tõnissaar

Randvere kooli direktoriks kandideerima ajendas Tõnissaart soov Viimsi kogukonna liikmena panustada siinse hariduselu arengusse. Tõnissaari sõnul on koolijuhi amet nõudlik ja nõuab häid juhtimiskogemusi. „Mul on õnnestunud eduelamusi juhtimises omandada nii era- kui avalikus sektoris, sealhulgas rahvusvahelistes organisatsioonides. Mitmekesised kogemused on andnud mulle võimaluse näha erinevaid lähenemisviise ja leida uuenduslikke lahendusi. Mind on alati peetud innovatsiooni ja arenduste eestvedajaks,“ kirjeldas Randvere kooli uus direktor ennast.

Tõnissaar näeb vajadust õpetamise efektiivsust tõsta. „Traditsioonilises kooli õppimises on palju õhku sees. Haridusuuenduste eesmärgiks on tõsta õpilaste õpimotivatsiooni, arendada üldpädevusi kõrvuti ainetega ja arendada õpetajate hindamise kirjaoskust. Väga tähtis on leida õpilaste tugevused, anded, eri- ja mitte nii erilised vajadused üles võimalikult vara ja pakkuda neile arengupotentsiaali realiseerimiseks vajalikku tuge. Ma soovin, et kool, mida ma juhin, muutuks kompetentsikeskuseks, mida külastataks lähemalt ja kaugelt, et häid lahendusi jõuaks võimalikult paljude lasteni,“ selgitas Tõnissaar. Samuti kinnitab ta, et kooli enda viie aasta eesmärgid kattuvad tema isikliku nägemusega edasistest arengutest.

Viimsi vallavalitsuse haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaidi sõnul eristus Margus Tõnissaar selgelt teistest kandidaatidest.
„Marguse nägemus haridusvaldkonna ning Randvere kooli tulevikust ja seni omandatud kogemused haridusjuhina annavad kindluse, et Randvere kool on tulevikus hästi hoitud ja juhitud. Ta eristus teistest kandidaatidest oma kogemuste ja teadmiste poolest väga selgelt. Soovin kogu vallavalitsuse nimel Margusele palju edu ja tasakaalukust uutes väljakutsetes,“ ütles abivallavanem Aolaid.

Uue direktori esimene tööpäev on 28. septembril.

Margus Tõnissaare CV

PhD psühholoogias (Tartu ülikool)

2020-2023 – Kallavere keskkooli direktor
2019-2020 – OÜ Lismar juhatuse liige
2018-2019 – SA Innove hindamisagentuuri juht
2015-2017 – SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht
2011-2015 – Tartu ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse juht
2010-2011 – OSCE Community Police Adviser
2007-2009 – Playtech Estonia OÜ personalijuht
2006-2008 – Tartu ülikooli erakorraline teadur
2002-2005 – Politseiameti personaliosakonna värbamise- ja kvaliteedispetsialist

Muud tegevused:
2021 – SA Maardu Teenused nõukogu liige
2016-2018 – Tallinna Euroopa Kooli nõukogu liige

Heiko Leesment
avalike suhete osakond