Projekteerimistingimuste andmine: Rohuneeme kalmistu tee 1

20. nov 2023
foto

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu:

Rohuneeme kalmistu tee 1 kinnistule puhke- ja treeningala rajamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Foto: X-Gis kaardiserver