Projekteerimistingimuste andmine avatud menetluses

21. Jaan 2021
Teade

Viimsi Vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale on esitatud projekteerimistingimuste taotlused detailplaneeringu olemasolul Leppneeme külas, Lehelinnu tee 8 kinnistule üksikelamu püstitamiseks; Randvere külas, Niinepuu tee 6 kinnistule abihoone püstitamiseks; Haabneeme alevikus, Põdra tee 3  kinnistule üksikelamu püstitamiseks; Viimsi alevikus, Tulbi tee 10 kinnistule üksikelamu püstitamiseks; Tulbiaia tee 3 detailplaneeringu alale kavandatavate üksikelamute ja paariselamute püstitamiseks detailplaneeringu hoonestusala tingimuste täpsustamiseks.

Vastavalt ehitusseadustiku § 27 lg 4 punktile 2, 4 ja 8 võib pädev asutus täpsustada projekteerimistingimustega detailplaneeringu tingimusi. Kohalik  omavalitsus korraldab projekteerimistingimuste andmise avatud menetlusena ehitusseadustiku § 28 ja 31 lg 1 alusel.