Osale Randvere küla üldkoosolekul

21. sept 2023
foto

Tulenevalt Viimsi valla põhimääruse § 77 lg 4 kutsub Viimsi vallavalitsus kokku Randvere küla üldkoosoleku. 

Koosolek toimub 9.10.2023 algusega kell 19 Randvere koolis (Gustav Heinrich Schüdlöffeli tee 4/1).
Päevakorras on:
1.    Randvere küla külavanema valimine,
2.    muud küsimused.

Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada rahvastikuregistris oma elukoha Randvere külas registreerinud vähemalt 16-aastane isik.

Külavanema kandidaadiks võib olla Randvere küla täisealine elanik, kes vastab Viimsi valla põhimääruses toodud tingimustele ja on lisaks rahvastikuregistris oma elukoha Randvere külas registreerinud vähemalt üks aasta enne kandidaadiks registreerimist.

Külavanemaks kandideerija peab andma enne valimistel kandideerimist vallavalitsusele kirjaliku nõusoleku kandideerimiseks. Nõusolek tuleb edastada e-posti aadressil info@viimsivv.ee või tuua Viimsi vallavalitsusse (Nelgi tee 1). Kandidaadid registreeritakse vallavalitsuses ning registreerimine lõpeb 2.10.2023.

Leevi Laever
vallasekretär