Noorsoo- ja hariduskomisjon asub arutama lasteaiakohatasu muudatuse vajadust 

1. juuni 2023
Lasteaed

Teisipäeval, 6. juunil koguneb vallavolikogu noorsoo- ja hariduskomisjon, kelle kohtumise päevakorra üks punktidest on Viimsi lasteaedade ja -hoidude kohatasude tõstmine.

Komisjon koguneb 6. juunil arutama Viimsi vallavalitsuse poolt koostatud eelnõu, mille eesmärk on 2008. aastast kehtinud lasteaedade ja -hoidude kohatasude kaasaajastamine. Haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on hinnatõus vajalik, et tagada teenuse vajalik areng ja töötajatele konkurentsivõimeline töötasu.

„15 aastaga on olukord majanduses kardinaalselt muutunud ja me näeme selgelt, et teenuse hind on tõusnud ja tasud  on vaja ümber vaadata. Inimeste palgaootused ja teenuse osutamise kalliduse tõus on kaks olulist aspekti, millest me täna mööda vaadata ei saa. Alusharidusteenus on väga oluline ja selle kvaliteedist sõltub palju, mistõttu on vaja mõelda sellele, kuidas seda kvaliteeti hoida ja arendada,“ selgitas Aolaid.

Ühtlasi kinnitas abivallavanem, et komisjonis arutluse alla tulevas eelnõus on juba määratletud ka soodustuste osa. Näiteks on arutelu all see, kas soodustuste saamiseks peaks edaspidi olema kehtestatud nõue, et mõlemad lapsevanemad on registreeritud Viimsi valla elanikuks.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond