Lumesaha teekonnad VAAL keskkonnas

28. nov 2023
foto

Valla avalike andmete lahendusest VAAL saab alates sellest talihooldeperioodist näha sahkade teekonda. Tegemist on esialgu testversiooniga, mida täiustatakse ja häälestatakse protsessi käigus, et seeläbi teenust paremaks muuta. 

Selleks, et VAALast sahkade läbitud teid näha, tuleb minna VAAL lehele vaal.viimsi.ee/map ja avada kaardil „Teehooldus“ menüü ning seal avanevas alammenüüs klikata aktiivseks „Talihooldus (sahkamised)“. Seejärel kuvatakse VAAL kaardile sahkade teekonnad, mida sahad on juba läbinud. Seeläbi on valla elanikel võimalik näha, kuhu tööjärjega on jõutud. Sahka pole reaalajas näha, teostatud hoolduse kohta ilmub info VAALa 10 minutilise viitega, et seeläbi tagada info kvaliteet ja esitada infot teede kaupa. Info jõuab VAALa läbi GPS rakenduse, milles erinevate hooldemasinate info kombineeritakse ühele kaardikihile. Kaardil kuvatakse viimase 12 tunni sahkade töö infot, käsitööbrigaadide jm infot ei kajastata.

Kui tee või mitu on sahal läbitud, siis need joonistuvad VAAL kaardile. Sahkade läbitud teekonda võib kõrvutada ka vastava piirkonna hooldekaardiga, selleks tuleb sisse lülitada „Talihooldus (piirkonnad)“ vastava piirkonna alamkiht. Valla teede vanemspetsialist Siim Jürima sõnul on soov elanikele hooldeinfo vahetumaks muuta – seeläbi on elanikud kursis, kaugel sahad piirkonnas on ja selleks ei pea eraldi pöördumist tegema. 

Hetkel on tegemist rakenduse testimisega ja selle käigus võib ette tulla katkestusi, häiringuid. Igasugune tagasiside on oodatud – seeläbi saame teenust paremaks muuta.

VAALa hoolderakendust aitas luua AS Teede Tehnokeskus, kellega vallal on aastate jooksul olnud väga pikk ja hea koostöö. Teede Tehnokeskuse esindaja Märt Puusti sõnul näitab Viimsi vald esimese Eesti omavalitsusena seda infot jagades avaliku teenuse kõrget taset, kodanikest hoolivust ja head eeskuju.

Alar Mik
abivallavanem