Koroonaviiruse tõrje rangemate piirangute ülevaade Viimsi asutustes

01. Märts 2021
siin on pilt

Alates 1. märtsist kehtivad üle Eesti järgmised piirangud:

1.-28. märtsini jätkub üldhariduskoolides, kutsekoolides ja kõrgkoolides distantsõpe. Tavapärane õppetöö toimub vaid 1.-4. klassi õpilastele. Teised õpilased ei tohi sel ajal õppehoonetes viibida ega seal liikuda. Koolimajades tuleb õpilasi hajutada.

Õppehoonetes võib viibida üksnes erijuhul: kui õppijad vajavad hariduslikke tugiteenuseid või õpitulemuste saavutamiseks konsultatsiooni, sooritavad praktilist õpet, eksameid või teste või osalevad olümpiaadidel. Samuti ei puuduta piirangud hariduslike erivajadustega õpilasi või õpilasi, kes vajavad tugiteenuseid.

Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus ja täienduskoolitus on lubatud siseruumides kontaktivaba individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga. Rühmaviisiline tegevus või treening siseruumides lubatud ei ole. Alates 3. märtsist vähenes lubatud täitumus sisetingimustes 25 protsendile.

Välitingimustes sportimisele treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele ja -haridusele, täiendkoolitusele ning -õppele lubatakse 3. märtsist senise 50-liikmelise grupi asemel kuni 10-inimeselised rühmad, kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.

Spaad, saunad, veekeskused ja ujulad jäävad suletuks kuni 28. märtsini, basseinide kasutamine on lubatud individuaalseks ujumiseks.

Vahemikus 3.-28. märtsini ei tohi siseruumides korraldada avalikke üritusi, sh kinoseansse, kontserte, teatrietendusi ega konverentse, niisamuti avalikke jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi. Samuti ei tohi viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, nt kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis ega laste mängutoas, muuseumides ja näituseasutustes.

Välitingimustes on avalikud üritused ja avalikud koosolekud lubatud kuni 10-liikmelistes rühmades ja tagatud peab olema, et erinevad rühmad omavahel kokku ei puutu. Avalikke üritusi ei tohi korraldada ajavahemikus kella 21.00-st kuni 6.00-ni.

Toitlustuskohad tuleb alates 3. märtsist sulgeda õhtul kella 18-st ja seal kehtib 2+2 reegel ning 50% täituvuse nõue. Toidu kaasamüük on jätkuvalt lubatud.

 

Viimsi valla asutuste ja siin tegutsevate huviharidust ning sportimisvõimalusi pakkuvate organisatsioonide tegevuses rakendatakse märtsikuus järgmisi piiranguid.

NB! Täpse ülevaate saamiseks iga konkreetse asutuse lahtioleku või huviringi toimumise kohta pöörduge palun vastava organisatsiooni poole.

Koolid

Viimsi üldhariduskoolides toimub õppetöö vaid 1.-4. klassidele, teised noored õpivad kuni 28.03 kaugõppe vormis. Õpilastele, kellel on distantsõppe õppetegevuste täitmisega raskusi, korraldatakse koolides konsultatsioone väikestes rühmades või individuaalselt, rakendatakse hübriidõpet.

Koolides on huviringid peatatud kuni 28.03, välja arvatud huviringid, mis toimuvad klassipõhiselt ja oma õpetaja juhendamisel.

Eelkoolide tunnid on peatatud kuni 28.03.

Esimese kooliastme ujumistunnid toimuvad ainult Viimsi Kooli õpilastele, teiste koolide õpilaste ujumistunnid on kuni 28.03 peatatud ja toimuvad hiljem järgi.

Distantsõppel olevatele õpilastele korraldavad koolid toidupakkude jagamised. Kontaktõppel olevaid õpilasi toitlustatakse koolides nagu tavaliselt.

Raamatukogud

1.–28. märtsini teenindab Viimsi raamatukogu lugejaid vaid kontaktivabalt. Ettetellitud raamatuid saab kätte esmaspäevast reedeni kella 10.00 – 19.00, laupäeval ja pühapäeval kontaktivaba laenutust ei toimu.

Noortekeskused

Viimsi noortekeskused on kuni märtsi lõpuni suletud kuid jätkub individuaalne nõustamine ja kohapealne 1+1 suhtlus eelneval kokkuleppel. Noortekeskuse tegevus toimub pirangute ajal peamiselt virtuaalselt Facebook’i ja Instagram’i kaudu.

Välitegevus on kuni kümneliikmelistes gruppides, toimuvad matkad, meisterdamised. Noorsootöötajad on noorte jaoks olemas veebinõustamiseks ja aitavad lahendada nende muresid.

Päevakeskused

Haabneeme ja Randvere päevakeskused on kuni märtsi lõpuni suletud.

Rannapere pansionaat

Rannapere pansionaadis on kehtestatud ajutine külastuspiirang, vastu võetakse üksnes ravimeid ja pakke, mis ei sisalda kiiresti riknevaid toiduaineid.

Lasteaiad

Tänu lapsevanemate hoolivale suhtumisele on MLA Viimsi Lasteaiad majad avatud olnud ja isolatsiooni on pidanud jääma üksikud rühmad. Huvitegevus lasteaia majades on peatatud kuni 31.03.

Huviharidus ja sport

Viimsi Muusikakoolis toimuvad individuaaltunnid. Märtsi alguses toimuvad teise trimestri ettemängimised kooli saalis ilma publikuta ainult komisjonile. Filmitakse õpilaste individuaalseid etteasteid konkursside jaoks.

Viimsi Kunstikoolis toimub osaline kontaktõpe, kooli ruumides järgitakse 1+1 põhimõtet. Algavad rühmatunnid õues ning vaatluspraktika välitingimustes.

Teaduskool Collegium Erutitionis töö on korraldatud üle veebi (näiteks hispaania keel, animatsioon, Haabneeme koolis robootika, kosmosering) või õues kümneliikmelises grupis (näiteks Rebase Ruudi loodusring). Ringid kus 1+1 õpe võimalik pole, on märtsis pausil.

Martin Reimi Jalgpallikooli treeningud toimuvad kümneliikmelises grupis õues. Esindusvõistkonnal algab võistlushooaeg vastavalt kehtestatud piirangutele ning pealtvaatajateta.

Rein Ottosoni Purjespordikooli treeningud toimuvad õues.

Korvpalliklubi Viimsi treeningud toimuvad kombineeritult: saalides individuaalselt vastavalt korvidele ning alaliidu ja terviseameti nõuannetele. Rühmatreeningud toimuvad õues. Esindusvõistkond treenib tavapäraselt, kuid võistlused toimuvad ilma pealtvaatajateta.

MTÜ Tenniseakadeemia grupitunnid (ÜKE) toimuvad õues. Saalis toimuvad vaid 1+1 treeningud.  Treeningute läbiviimiseks kasutatakse ka Zoom keskkonda veebis. Toimuvad ainult koondise võistlused vastavalt üldistele piirangutele.

MTÜ Virbel (Viimsi Kitarriõpe) individuaalsed tunnid toimuvad kohapeal. Grupitunnid e-õppes.

Viimsi Huvikeskuses toimuvad kohapeal 1+1 individuaalsed pilliõppe tunnid, solistiõpe ja osad individuaaltreeningud. Veebi vahendusel toimuvad pilates, hispaania keel, fotokursus ja Kaie Kõrbi Ballettisuudio tunnid. Õues toimuvad Hea tuju stuudio ning JJ-Street trennid. Märtsikuus on pausil eakate käsitööring, koorid, pasunakoor ning moejoonistus.

Välispordirajatised

Kõik valla territooriumil asuvad avalikud spordi- ja terviserajad on avatud, kuid palume külastajatel hoida distantsi ja järgida üldisi reegleid viiruse leviku piiramiseks.

Viimsi vallavalitsus

Viimsi vallavalitsuse ruumides ei toimu ajutiselt elanike vastuvõttu ja see on asendatud vastuvõttudega elektroonilistes suhtluskanalites (telefon, e-post, videokonverentsi lahendused jms).