Kaasavas eelarves on antud juba 1300 häält

22. Nov 2021
Kaasa v eelarve

Viimsi valla teise, 2021. aasta kaasava eelarve ideede rahvahääletus kestab kuni novembri lõpuni. Hääletusele jõudis sel aastal 19 ideed. Igaühel on veel võimalus hääletada oma kolme lemmiku poolt.

Kui eelmisel aastal anti kaasava eelarve hääletusel kokku 866 häält, siis tänavu on hääletatud juba 1300 korda. Kõige rohkem hääli - 330, on praeguseks kogunud Haabneeme sanglepiku ja Viimsi Kooli madalseiklusradade projekt. Sellele järgneb 240 häälega Tädu raja pikendus Randvere koolini ning 170 häälega on kolmandal kohal Tammneeme sadama süvendamine.

Hääletus kestab veel kuni 30. novembrini ja sellel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas. Iga hääletusel osalev isik saab oma poolthääle anda kuni kolme endale meelepärase idee poolt.

Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis Volis, kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-IDga. Hääletada saab ka Viimsi raamatukogus, kasutades infotöötaja abi. Esitada tuleb isikut tõendav dokument. Raamatukogu on avatud E–R k 10–20, L–P k 10–16.

Kõikide kaasava eelarve ideedega saab tutvuda Viimsi valla kodulehel www.viimsivald.ee/kaasav-eelarve-2021 ja infosüsteemis Volis.