Juhised eriolukorras matusetalituse läbiviimiseks

23. Märts 2020
pilt

Et kaitsta inimeste elu ja tervist, tuleb matusetalitus korraldada selliselt, et on tagatud meetmed hoidmaks ära võimalikku nakatumist:

Matusetalitus tuleb läbi viia äärmiselt piiratud omaste ringis, sõltumata sellest, kas tegemist on kirstumatuse või urnimatusega;

  • Matusel tuleb hoiduda tavapärastest leina jagamise ja kaastunde avaldamise viisidest, kallistamisest ja kätlemisest, ning vältida muul viisil füüsilist kokkupuudet teiste inimestega;
  • Vältida tuleb lahkunu ja leinatalitusega seotud esemete puudutamist;
  • Matusetalitus tuleb läbi viia (äärmiselt) lühidalt;
  • Vältida tuleb peielaua korraldamist;
  • Vältida tuleb matusetalituse pidamist ruumides (kirikud, kabelid, kodud, ärasaatmiseks kohandatud ruumid) ja matusetalitus tuleb läbi viia kalmistul või mujal vabas õhus.