Huvikoolide hinnakirja muudatuse arutelu nihkus 27. septembrile

21. sept 2023
Kunstikool

Algselt 20. septembriks vallavalitsuses arutluse alla tulema pidanud huvikoolide hinnakirja muudatust arutab vallavalitsus 27. septembri istungil.

Haridusvaldkonna abivallavanem Marju Aolaidi sõnul tingib edasilükkamise vajaduse see, et kõikide koolide hoolekogude seisukohti veel ei ole.

„Enne kui vallavalitsus asub eelnõud arutama, on vajalik saada muudatustele huvikoolide hoolekogude seisukohad ja arvamused. See otsus peab olema kooli hoolekogu esindajatega läbiarutatud,“ selgitas abivallavanem Aolaid.

Hinnakirja kaasajastamine on abivallavanema sõnul oluline selleks, et Viimsi huvikoolid saaks pakkuda jätkuvalt kvaliteetset haridust ja teha seda parimal võimalikul moel ning heade õpetajatega. „Meile on oluline, et meie huvikoolides töötaksid parimad õpetajad, kes saaksid oma töö eest väärilist tasu,“ ütles Aolaid.

Lisaks uuele hinnakirjale on arutluse all see, mis ajast uued hinnad kehtima hakkavad. Olulisim muudatus puudutab siiski seda, et kohatasude soodusmäärad seotakse huvikoolis õppivate laste vanemate elukoha registreeringuga. Sarnaselt lasteaiakohtade tasu hiljutise muutusega Viimsi vallas, soovitakse uue korraldusega ka huvikoolide kohatasud viia selgemasse seosesse inimeste elukoha registreeringu ja maksulaekumisega. 

„Soovime, et need inimesed, kes on end vallaelanikuks registreerinud ja panustavad maksudega siinse piirkonna arengusse, oleksid ka eelistatud seisus siinsete teenuste tarbimisel. Mõte ongi selles, et õigus soodushinnaga avalikke tasulisi teenuseid saada on neil, kes ka ise siinsesse piirkonda oma maksudega panustavad. Soodushinnaga muusikakoolis käimise õigus on neil lastel, kelle üksikvanem või mõlemad vanemad on end registreerinud Viimsi valla elanikuks. Suurem hinnatõus ootab ees vaid neid perekondi, kes end ei ole Viimsi elanikuks registreerinud. Sarnast loogikat õppetasude osas rakendavad ka teised Harjumaa omavalitsused. Näiteks on see nii Saku, Keila ja Harku vallas,“ ütles Aolaid.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond