Esimesed ideed kaasavasse eelarvesse on laekunud

30. juuni 2022
Kaasav eelarve

Viimsi valla kaasavasse eelarvesse on võimalik esitada ideid kuni 1. augustini. Esimese kuuga on juba mitmeid häid ideid laekunud, aga oma ideed veel esitada plaanivatele jagame mõned soovitused.

Viimsi valla kaasava eelarvega finantseeritakse kogukonnale olulist ideed kuni 50 000 euroga. Selleks, et avalikule hääletusele oma ideega pääseda ja luua eeldused toetuse saamiseks, peab saadetud idee lähtuma valla kodulehel avaldatud juhistest. Need leiab kaasava eelarve lehelt: www.viimsi.ee/kaasaveelarve

Vallasekretär Leevi Laeveri sõnul torkab osade laekunud ideede puhul silma see, et igati asjalikule ideele, ei ole esitatud selle juurde detailset eelarvet ega lahenduse täpseid kirjeldusi.

„Panen kõigile osalejatele südamele, et oma ideid esitades oleks kindlasti läbi mõeldud kõik vajalikud komponendid ja need ka nõuetekohaselt esitatud. Tunnustame inimesi  heade ideede eest, aga kindlasti on nende kõigi puhul ka keskse tähtsusega teostatavus, mida saab komisjon hinnata vaid siis kui kirja on pandud võimalikult täpne idee kirjeldus ja koostatud ka eelarve,“ ütles Laever.

Ühtlasi palub vallasekretär pöörata tähelepanu sellele, et inimesed oma sotsiaalmeedias kommentaaridena jäetud ideed kindlasti nõuetekohaselt ära vormistaksid ja vallavalitsusele edastaksid. „Sotsiaalmeedia avarustesse jäetud hea idee potentsiaali saab ikkagi maksimaalselt rakendada siis, kui see päriselt komisjonile ka esitatakse," sõnas vallasekretär.

Vallavalitsusele esitatav idee peab sisaldama järgmist:
-    idee nimi
-    investeeringu asukoht
-    hinnanguline maksumus
-    eesmärgi kirjeldus (sh olulisus kogukonnale/vallale tervikuna)
-    sihtrühm
-    elluviimise ajakava
-    idee sisu kirjeldus
-    ideed iseloomustav materjal (eskiis, joonis, foto, kirjeldus sellest, mida oleks idee hindajail oluline teada).

2021. aastal võitis kaasava eelarve madalseiklusparkide rajamise algatus, mille tulemusel valmib kaks seiklusparki. Esialgse plaani kohaselt rajatakse Sanglepikusse 11 raja ja Viimsi kooli juurde 7 rajaga seikluspark. Mõlemal rajal ootab külastajaid ka üks trosslaskumine. Madalseiklusparkide projekt ootab veel ehitusluba ja selle aasta lõpuks peab kaasava eelarve tingimuste kohaselt saama mõlemad seikluspargid valmis.

SeiklusparkHeiko Leesment
avalike suhete osakond