Algas kooliteed alustavate laste toetuste taotlemise viimane nädal

25. sept 2023
foto

Viimsi vald toetab kooliteed alustavaid lapsi 2023. aastal 120 euroga. Toetuse taotlemise aeg on 1.–30. september.

Taotlust on võimalik esitada elektrooniliselt Arno keskkonnas või paberkandjal vallamajas. Juhime tähelepanu, et peale 30. septembrit ei ole võimalik taotlusi enam vastu võtta.

Laps ja lapse mõlemad vanemad või last kasvatav üksikvanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud vähemalt alates 31.12.2022. Toetust makstakse olenemata sellest, kas laps läheb Viimsi valla või mõne teise omavalitsuse kooli. Toetus makstakse vanema taotluses esitatud arveldusarvele oktoobrikuu jooksul. Küsimuste korral või lisainfot saab e-posti teel signe.teigar@viimsivv.ee .

Tõnu Troon
sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja