Heakord

AVALIKU ALA KORRASTAMINE JA HOOLDUS

Põhilisi välitöid teostab välitööde brigaad. Välitööde brigaadi ülesannete hulka kuulub avalike prügikastide (kokku 280 tk), koerte väljaheidete kastide (kokku 18 tk) tühjendamine sagedusega minimaalselt kolm korda nädalas; avalike parkide, haljakute, mänguväljakute ja ranna koristamine; bussipeatuste pesemine ja ümbruse korrashoid; haljakute, mänguväljakute ja parkide avalike alade niitmine (kokku 120 tk, juhul kui niitmistööd pole tellitud sisse), okste ja võsa eemaldamise tööd.

PROBLEEMIDEST ANNA TEADA

E-post: kommunaal@viimsivv.ee
Rakendus: „Anna teada“ 

Probleemsetest kinnistutest, niitmata aladest, romusõidukitest, valesti parkimisest jm palume teada anda järelevalveosakonnale.
Jäätmeprobleemidest (jäätmemajandus, risutatud alad jm) anda teada keskkonna vanemspetsialistile.
Kehtiva Viimsi valla heakorra eeskirjaga saab tutvuda Riigi Teatajas.

TEEMAA HOOLDUS

Teemaa hooldust (sh prügi koristamine, niitmistööd, kraavide puhastus) Viimsi valla territooriumil korraldatakse nii valla teedel kui riigimaanteedel.

VALLA TEEDEL TREV-2 Grupp AS

Siim Jürima
Teemeister
E-post: siim.jyrima@trev2.ee
Telefon: 5301 5855

RIIGIMAANTEEDEL OÜ Üle 

Telefon: 5558 0240 
Kaebuste esitamine Häirekeskuse tasuta infotelefonil 1510 või e-posti aadressil teeinfo@112.ee

HALJASTUSTÖÖD

Haljastusplaane, haljakute kujundamist, hooldustööde korraldamist (lilleistikute, amplite, puude ja põõsaste istutustöid, kastmist, hooldamist) teostab Viimsi valla haljastuse vanemspetsialist. Ohtlike puude eemaldamist, noorenduslõikust, kändude freesimist Viimsi valla avalikelt aladelt teostab Mustamäe Haljastus AS

TEATA OHTLIKUST PUUST

Rakenduses: „Anna teada“  
E-post: kommunaal@viimsivv.ee