Viimsi mõisa park

Viimsi mõisa pargi dendroloogiline inventuur ja hoolduskava 2017-2026