Prangli Põhikool

Prangli Põhikooli tegutsemise vorm on põhikool, kus õpe toimub I (1.-3. klass), II (4.-6. klass) ja III (7.-9. klass) kooliastmel ning õppetöö toimub liitklassides.

Direktor Tiina Piirisaar
tiinaprangli@gmail.com
Telefon 654 0926
E-post pranglipk@hot.ee
Kodulehekülg www.prangli.edu.ee
Aadress Kelnase küla, Viimsi vald, Harjumaa 74006 (Prangli saar)

Prangli Põhikooli põhimäärus

Prangli Põhikooli arengukava 2018-2022