Spordiklubide sporditegevuse toetustaotlus

TAOTLE SPORDITEGEVUSE TOETUST

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Viimsi valla sporditegevuse toetust eraldatakse taotluse alusel spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ning kes korraldab organiseeritud sporditegevust registreeritud Viimsi valla 7-19 aastaste noortele ning puuetega (püsiva töövõimetusega) täiskasvanutele. 

Sporditegevuse toetust ei anta tervisespordi, sh jõusaali ning aeroobika, kepi- ja tervisekõnni ja teiste liikumisharrastuste kui spordi spetsiifilise valdkonna ja raviga, sh teraapiaga seotud tegevuse toetamiseks. 

Toetuse andmisel lähtutakse harrastajate arvust ja vanusest, spordialast, spordiala eelisarendatavusest, spordialaliidu edetabelist ja treeneri kvalifikatsioonist. 

Toetust määratakse üks kord aastas ning see makstakse toetuse saajale välja igakuiste maksetena temaga sõlmitava lepingu alusel. 

Toetusperioodi lõppedes on toetuse saaja kohustatud esitama vallavalitsusele vormikohase aruande koos pangakontoväljavõttega toetuse kasutamise kohta hiljemalt 31. jaanuariks pärast toetusperioodi (1. jaanuar kuni 31. detsember) lõppu. 

SPORDIORGANISATSIOON PEAB VASTAMA JÄRGMISTELE TINGIMUSTELE

  1. Harrastajate (7-19 aastasete noorte ning puuetega (püsiva töövõimetusega) täiskasvanud) arv klubis on vähemalt 21 olenemata Eesti rahvastikuregistri elukohaandmetest. 
  2. Harrastajate treeningrühmadega töötavad vähemalt Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) 4. tasemega treenerid ning 100 harrastaja kohta eri spordialadel töötab treeningrühma(de)ga vähemalt üks EKR-i 5. või kõrgema tasemega treener. 7-10 aastaste harrastajatele korraldab sporditegevust vähemalt 2 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 120 minutit, 11-15-aastaste harrastajate sporditegevust korraldab vähemalt 3 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 240 minutit ning 16-19-aastaste harrastajatele korraldab sporditegevust vähemalt 4 korda nädalas, nädalakoormusega vähemalt 360 minutit, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega täiskasvanute treeningrühmad. 
  3. Treeneril ei ole harrastajatega töötamisel piiranguid lastekaitseseaduse §20 lõigete 1 ja 2 tähenduses. 
  4. Spordiala kohta on registreeritud õppekava Eesti Hariduse Infosüsteemis (EHIS). 

KUIDAS TAOTLEDA

1. novembriks tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele digitaalne avaldus (taotlus). Taotluse allkirjastab taotleja või volitatud isik. Sporditegevuse taotluse ja toetuse kasutamise aruanne esitatakse digitaalselt allkirjastatuna infosüsteemi PAI kaudu. Lapsevanemate kinnituste tegemise tähtaeg on 1. oktoober - 1. detsember aadressil https://pai.tallinn.ee/.

LISAINFO

Spordiklubide treenerid, kes omavad vähemalt kehtivat 5 või kõrgemat kutsestandardit, peavad samuti 1. detsembriks treeneri toetussumma arvestamiseks http://pai.tallinn.ee/ keskkonnas tegema digitaalse kinnituse. Selleks tuleb keskkonda siseneda oma ID-kaardiga, mitte treeneri kasutajatunnustega! 

KONTAKT 

Kaija Mägi  
huvihariduse vanemspetsialist  
kaija.magi@viimsivv.ee
602 8860
Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001  

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30   
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00