13 aprill

Viimsi visioonipäev 2024

Viimsi gümnaasium

REGISTREERU VISIOONIPÄEVALE

Teist korda toimuva Viimsi visioonipäeva fookusteema on koostamisel olev üldplaneering. 13. aprillil Viimsi gümnaasiumis toimuval visioonipäeval kõnelevad sissejuhatuseks vallavanem Illar Lemetti, Eesti arhitektide liidu president Andro Mänd ja ülevaated annavad üldplaneeringu alusuuringute läbiviijad Tarmo Sulger (liikuvusuuring/Stratum OÜ), Veiko Sepp (sotsiaalmajanduslik uuring/Tartu Ülikool, RAKE) ja Lauri Klein (kaitsealade ja rohevõrgustiku uuring/OÜ Tirts & Tigu).

Päev jätkub traditsiooniliselt töötubades, kuhu inimesed on oodatud kaasa rääkima ja mõtlema. Seekordsete töötubade teemadeks on:

1. Kuhu tüürime? (ettevõtlus ja areng)

Eksperdid ja KOV esindajad: lllar Lemetti, Endrik Mänd, Veiko Sepp (Tartu Ülikool, RAKE)
Teemad: Rahvastiku arengustsenaariumid, kodulähedased teenused ja töökohad. Kus teha Viimsis äri peale Haabneeme? Viimsi kui heaolu mudel? Viimsi Ükssarvikute Ülikool?

2. Las jääda Viimsi mets (looduskeskkond)

Eksperdid ja KOV esindajad: Taavi Rebane, Alar Mik, Lauri Klein (OÜ Tirts & Tigu), Marite Paat (Kobras OÜ), Ingrid Vinn (Hendrikson & Ko) ja Anni Kurisman (Hendrikson & Ko)
Teemad: Mida me koos saame teha looduskeskkonna heaks? Looduslikud alad võimaluste pakkujana? Ligipääs merele ning rannale pääs. Kuidas toimib rohevõrgustik? Kes peale inimese veel Viimsi metsades elab?

3. Lase rong läbi? (liikuvus ja taristu)

Eksperdid ja KOV esindajad: Imre Saar, Rait Parve, Tarmo Sulger (Sratum OÜ), Margus Nigol (Stratum OÜ), Raivo Laidma (Kobras OÜ)
Teemad: Kergelt ja autoga. Külast külla mööda kergliiklusteed. Lahetramm ja lahe tramm? Viimsi liikuvus õigesse rööpasse – rongiga tööle? Vihmavesi vannituppa?

4. Üheskoos ja avalikult (avalikud alad ja ehitised)

Eksperdid ja KOV esindajad: Katrin Markii, Annika Vaikla, Nikolai Bentsler, Teele Nigola (Kobras OÜ)
Teemad: Kellele on vaja külakeskust, matkarada? Kus on hea Viimsi rannas supelda? Kuidas planeerida kogukonda ja luua sotsiaalset sidusust? Mitu külapoodi on meil vaja, aga kaubamaja? Poeautomaat? Lasteaed või hooldekodu?

5. Ei ole üksi ükski saar (Viimsi valla saared)

Eksperdid ja KOV esindajad: Raul Ilisson, Merje Muiso, Anneken Pipar (Kobras OÜ), Susanna Apri (Kobras OÜ)
Teemad: Mis ühendab maad ja merd – mis neid lahutab? Lautrikohad – kaiga või kaita? Kes tohib elada saarel? Milline pärand on päriselt oluline – mida hoida? Loodusega koos? Mida on vaja eluks saarel – on see päästeauto või …?

Ajakava

11.30 Kogunemine
12.00 Visioonipäeva algus
12.00 Illar Lemetti „Kuidas koostati arengustrateegia 2045“
12.15 Andro Mänd „Valla südame planeerimisest ja heast avalikust ruumist“
12.40 Üldplaneeringu alusuuringute tulemuste tutvustamine
13.30 Lõunapaus
14.00 Töötoad
15.15 Kohvipaus
15.30 Töötubade kokkuvõte
16.00 Visioonipäeva lõpp

REGISTREERU VISIOONIPÄEVALE

Lisainfo:
Meeli Kuul
meeli.kuul@viimsivv.ee