VIID ootab noori arutelukohvikusse

9. märts 2023
foto

Kolmapäeval, 15. märtsil kell 11–14.15 toimub Viimsi noortekeskuses (Randvere tee 9, Haabneeme alevik) Viimsi noortevolikogu üritus VIID ehk Viimsi Innukate Ideede Diskussioon, mis põhineb maailmakohviku formaadil.

Viimsi noortevolikogu korraldab VIIDi kaheksandat korda. Traditsiooniks kujunenud arutelukohvik, mis on suunatud Viimsi noortele, ametnikele ja poliitikutele, toob asjast huvitatud arutlema neile oluliste küsimuste ümber ja üheskoos otsima lahendusi. 

Arutelukohviku eesmärk on koguda Viimsi noorte arvamusi ja ideid ning neid võimalusel ellu viia. Tähtis aspekt on noorte kuulamine ja nende arvamustega arvestamine. VIIDil arutletakse sel aastal viie teema üle: kergliiklejate turvaline liiklemine, transport Viimsis, mentaalne tervis, ranna korrashoid, õpilased vs õpetajad. 

Ürituse kohta saab täpsemat infot Facebooki ürituselt „VIID 2023“. Facebookis on võimalik end ka üritusele registreerida.

Miks tulla VIIDile? 
Arutelul kogutud mõtted ja ideed vaatab Viimsi noortevolikogu üheskoos Viimsi vallavalitsusega üle ning võimalusel alustatakse muudatuste elluviimist lähtuvalt välja koorunud probleemidest.

Elisabeth Juhansoo
Viimsi noortevolikogu aseesimees