Üldplaneeringu infokiri XI: kaasamiskeskkond

22. veebr 2024
foto

Üldplaneering on jõudnud alusuuringute koostamise lõpufaasi ning üha suuremat tähelepanu pälvib planeeringulahenduse eskiisi koostamine. Hetkel tuleb tähelepanu pöörata Viimsi valla terviklikule ruumilahendusele, millele hakatakse edaspidi maakasutus- ja ehitustingimusi lisama. Siin ootame elanike panust.

Selleks, et saaksime elanike kaasabil parima üldplaneeringu lahenduse, on oodatud viimsilaste enda ettepanekud. Kutsun kõiki kogukonnaliikmeid üles aktiivselt kasutama üldplaneeringu kaasamiskeskkonda, et teha üldplaneeringusse ettepanekuid. Selleks mine www.viimsi.ee lehele. Valla kodulehe vasakus ülaservas on oranž kiirviide „ÜLDPLANEERING“ – klikka sinna ja avanebki kaasamiskeskkond. Kaasamiskeskkonnas ava esilehel keskmine moodul „KAASAMINE“. Seal on lühidalt tutvustatud erinevad teemad, millistes saab ettepanekuid esitada.

Kaasamisekeskkonnas toodud teemad

 • Avalik ruum/juurdepääs – koht, mis on kõigi jaoks juurdepääsetav ja avalikult kasutatav (nt väljak, rannaala, jalgsi juurdepääs, matkarada jms).
 • Ehitus ja arendustegevus – koht, kuhu võiks planeerida ja arendada nt elamuid, ärisid, majutushooneid, meelelahutus- ja puhketegevusi vms, aga ka ettepanekud erinevatele ehitusreeglitele.
 • Teenused – koht, kuhu oleks vaja teenust, mida seal veel ei ole või mida peaks täiustama (nt toidupood, tankla, sadam, pesula, juuksur, lastehoid, kool, sotsiaalhooldus vms).
 • Tootmine – koht, kuhu võiks arendada tootmistegevust, kergetööstust, põllumajandustootmist vms, ning ettepanekud, kuidas tootmisalasid sobitada teiste aladega.
 • Kultuur, sport ja vaba aeg – kohad, kuhu tuleks planeerida võimalusi, et veeta oma vaba aega liikudes, kultuurselt ja meeldivalt (nt spordiplats, treeningala, jooksurada, külaplats, kiigeplats, sündmuste ala vms).
 • Liiklus ja ühistransport – kohad, kuhu oleks juurde vaja uut avalikku teed või kus võiks parandada olemasolevate liikumisteede võimalusi (nt sõidutee, eratee avaliku kasutuse või sundvõõrandamise ettepanek, kergtee rajamine, bussipeatus, kergliikurite või rendisõidukite jaotuspunkt jms).
 • Pargid ja rohealad – kohad, kuhu oleks vaja juurde rohealasid ja parke või kus peaks muutma nende paigutust ning funktsionaalsust; samuti kõik loodushoiu, keskkonnakaitse ja kaitsealadega seotud ettepanekud (nt ligipääsud kallasrajale, loodus- ja matkaradade ettepanekud).
 • Väärtuslikud üksikobjektid ja alad – alad või üksikobjektid, mida oleks vaja kohalikul tasandil väärtustada ja milles seisneb nende väärtus (nt pärandkultuuriga seotud objektid, ajaloolised ehitised, omanäoline kultuurmaastik jms).

Seo oma ettepanek kindla teemaga
Kaasamiskeskkonnas esitatud teemad saab ettepanekutena kaardil esitada ja töödelda valdkondade kaupa – see muudab tõhusamaks ja läbimõeldumaks ettepanekute hilisema analüüsi. Kui sinu ettepanek ei ühti ühegi teemaga, siis püüa leida lähim seos või seotus mingis osas. Näiteks kui tahad teha ettepaneku krundi täisehitusprotsendi või mingi arhitektuurse tingimuse osas, siis seostatud teema oleks ehitus ja arendustegevus. 

Kaasamiskeskkonnast leiad kõik, mis puudutab üldplaneeringut
Muu hulgas on üldplaneeringu kaasamiskeskkonnas kajastatud kõik üldplaneeringu koostamisega seotud materjalid. Vali kaasamiskeskkonna lehe ülemisest rippmenüüst rubriik „Materjalid“ ja saad tutvuda erinevate dokumentidega ning asutuste tagasisidega üldplaneeringu lähteseisukohtadele ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmile. Lisaks on jaotise „Üldplaneeringu materjalid“ all võimalik tutvuda koondtagasiside ja arvamustega lähteseisukohtadele ning KSH programmile. 

Kaasamiskeskkonna info täieneb pidevalt. Mine üldplaneeringu kaasamiskeskkonda ja räägi üldplaneeringu koostamisele kaasa! Meie jääme ootama elanikelt rohkeid ettepanekuid.

Tee üldplaneeringule ettepanek

 1. Mine valla kodulehele www.viimsi.ee.
 2. Vali vasakult ülsaservast kiirviide „ÜLDPLANEERING“, misjärel avaneb üldplaneeringu kaasamiskeskkond.
 3. Vali kaasamiskeskkonnas moodul „KAASAMINE“.
 4. Loe läbi kaasamise tutvustus ja kavanda oma ettepanek, klikates kaasamiskeskkonna ülaservas „Ettepanek“.
 5. Täida ideekorje lehel olevad väljad ja paiguta ettepanek kaardile.
 6. Lisa vajadusel foto, täiendav info vms.
 7. Täida esitaja andmed ja vajuta „Esita“ ja ettepanek ongi saadetud.

ÜP koostamise hetkeseis
Töös on:

 • alusuuringud
 • arengustsenaariumite analüüs
 • eskiisi koostamine

Tulemas on:

ÜP koostamise üldseis

 • ajaliselt algfaas
 • ajakavast ca 25%

Alar Mik
abivallavanem

 Foto: Allar Lehtsalu