Projekti „SchoolFood4Change“ raames külastati Lõuna-Eestit

28. juuni 2023
foto

Juunikuu alguses toimus projekti “SchoolFood4Change” (SF4C) raames tutvumisvisiit Tartusse ja Võrru. Tegu on rahvusvahelise projektiga, kus lisaks vallavalitsusele ja valla põhikoolidele osalevad ka Tallinna LV haridusamet ja viis Tallinna kooli. Projekti koordineerib SEI Tallinn (Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus).

Esimesel päeval külastasid SEI, Viimsi valla ja Tallinna haridusameti projekti koordinaatorid ja koolide esindajad Tartu Descartesi kooli, kus saadi ülevaade Tartu kooli toiduharidusest ja -korraldusest ning hangete korraldamisest. Tartu linnavalitsuse linnavarade osakonna majandamisteenistuse vanemspetsialist Sirle Sõstra Oru selgitas, et Tartu linnas on viimase viie aasta jooksul välja töötatud väga põhjalik süsteem nii koolitoidu hangete korraldamiseks kui ka järelevalveks. Eeskätt jälgitakse kindla hinna juures toidu kvaliteeti ja mahetoidu osakaalu. Koolitoidu üle peetakse väga täpset arvestust ning vanemad tasuvad osaliselt koolitoidu eest ARNO süsteemi kaudu. Pärastlõunal külastati Võrus mahetootjate võrgustumisüritust ja laata. 

“Tartus sai kinnitust minu veendumus, et lapsevanemad peaksid koolitoidu eest maksma. Nii saab pakkuda kvaliteetsemast toorainest vaheldusrikkamat toitu. Aga mis veelgi tähtsam, lapsevanemal tekkib nii huvi ja vastutus selles osas, kas tema laps koolis söömas käib. Tõenäoliselt tunneb vanem ka huvi, millist toitu pakuti ja kas see on tervislik. Samuti peetakse Tartus arvestust puudujate kohta, mis on samuti seotud lapsevanema omaosalusega,“ sõnas Viimsi kooli õpetaja Meri Heinsalu.

Viimsi kooli õpetajad Marika Seppor ja Kersti Ojassalu lisasid, et neile jäi enim meelde Tartu linnavalitsuse esindaja, kes rääkis, kuidas viie aastaga on nad oma koolitoidu hanget korraldanud, millised on arengud ja kuidas lõppkokkuvõttes kontrollitakse, et hanke korraldaja oma lubadusi ka täidab. „Väga huvitav oli tõdeda, et hanke läbiviimisel oli mahetoiduainete osakaal hankes tähtsal kohal ning see kajastub siis kas protsentuaalselt või mahuliselt koolitoidus. Saime edasisteks tegevusteks ideid ka õpilaste ja vanematega läbiviidud projektidest, mis propageerisid mahetoitu ja ise valmistatud toidutegemist.”

Randvere kooli õpetajad Kristi Laving ning Liina Savolainen tõid näitena Randvere kooli enda kooliaia, kus eriklasside õpilased koos õpetajatega kasvatasid seemnest kõrvitsataimed, mis sügisel ka purki pandi. „Tartu Descartesi kooli eelnev kogemus andis inspiratsiooni uuel õppeaastal selle projektiga julgelt peale hakata. Saime infot ka teiste projektide kohta, mis toetavad plaanis olevaid tegevusi, nt "Meelte Kool", „CLIKIS-Network – kliimasõbralikud kooliköögid“, PRIA projektid ning "Peakokad koolis".“ Randvere koolis ollakse pikalt arutletud oma kooli köögi võimaluse üle, et toit, mis jõuab laste lauale oleks värske ning tervislik. „Kui see oleks ka osaliselt kasvatatud meie endi laste poolt kooli köögiviljapeenral, siis maitseks lastele värske salat või hapukapsas hoopis teistmoodi. Tore on see, et kõik Viimsi valla koolid on antud projekti kaasatud – saame vahetada mõtteid, jagada parimaid praktikaid ning korraldada ühisüritusi.“

Teisel päeva tutvuti aastal 2018 Võrumaal sõlmitud mahekokkuleppega. Külastati Võru Kreutzwaldi ja Antsla koole.

Programmi raames viibiti ka Leese talus ning tutvuti talu ja Antsla kooli koostööga mahetoodangu kasutamisel. Kõikides Tartu ja Võrumaa koolides pakutaval toidul on oluline osa mahetoodangul (üle 20%).

“Üllatav oli, et Võru lapsed eelistavad nn tavatooteid mahedatele! Ilmselt ei olda lihtsalt teistsuguste maitsetega harjunud, kasutatakse erinevaid kartulisorte jne. Leese mahetalu peremees üllatas oma positiivsusega – kuulsin esimest korda, et põllumees on kõigega rahul ja ei kurda millegi üle! Antsla kooli õpilased söövad ainult kodu lähedal kasvanud mahekartulit, seda pakuti meilegi ja see maitses tõeliselt hea,” sõnas Heinsalu.

Ojassalu ja Seppor lisasid, et Võru kooli ettekandest jäi kõlama, et lapsed eelistavad seal mahedale piimale, kartulile ja makaronidele nn tavatoiduainetest tehtavaid toite, kuid Antsala kool kummutas selle väite täiesti, sest sealsed juurviljad ja kartul tulevad täies mahus oma kooli põllult. Nimelt kasvatab kooli köögipersonal koolitoiduks vajamineva juurvilja oma jõududega ning kartul tuleb samuti kohalikult mahekasvatajalt.

„Omavahelises arutelus jäi kõlama, et lapsed armastavad nn portsjonitoite. Ka on parim toit see, mis on kohapeal valmistatud, ning tõdesime, et mahetoiduainetest valmistatud toit sõltub paljuski tegijast ehk siis kokast. Ideid edaspidisteks tegevusteks koolis saime ohtralt, järgnevatel aastatel püüame neid koolis ellu viia.”

Ühine tutvumisvisiit andis võimaluse nii Viimsi valla koolide esindajatel omavahel vahetada arvamusi ja arutleda kui ka koostöös Tallinna koolide esindajatega mõelda, kuidas projektiga edasi liikuda. Oluline, et meie koolides kinnitatakse projekti meeskonnad ja tegevuskavad uueks õppeaastaks. Viimsi kooli tegemistest saab ülevaadet RK kodulehel viimsirohelinekool.wordpress.com/schoolfood4change-projekt/.

foto

Kadi Bruus
haridus- ja noorsootöö peaspetsialist