AS Viimsi Vesi alustab pinnasevee kanalisatsiooni juhtimise tuvastamist

21. sept 2023
foto

AS Viimsi Vesi alustab pinnasevee kanalisatsiooni juhtimise tuvastamist. Vallaelanike kanalisatsiooni toimepidavuse tagamise eelduseks on see, et sinna ei suunata pinnase- ega sademevett.

Selleks, et linnad ja asulad oleksid elamiskõlblikud ning elukeskkond puhas, on ühiskanalisatsioon ja selle toimimine äärmiselt oluline. Ühiskanalisatsioon võtab vastu meie kodudest ja ettevõtetest tuleva reovee ning juhib selle puhastisse. Kahjuks oleme tuvastanud olukordi, kus kanalisatsiooni on juhitud krundi drenaaž ja sademevesi, mis on Viimsi vallas keelatud.

Sademe- ja pinnasevee juhtimine kanalisatsiooni on koormus, millega kanalisatsioonivõrgustiku puhul arvestatud ei ole. Ülekoormus toob kaasa häirivaid üleujutusi ja koormab reoveepuhastusjaamasid. Seega kõik võib aga viia tõsisemate reostusteni, mis ohustavad viimsilaste poolt kõrgelt hinnatud loodust ja elurikkust meie ümber. 

AS Viimsi Vesi on igal aastal tuvastanud juhtumeid, kus eramu omanik on juhtinud oma sademevee kas teadmatusest või pahatahtlikult ühiskanalisatsiooni võrgustikku. Selleks, et probleemi lahendada, alustab AS Viimsi Vesi võimalike lubamatute ühenduste tuvastamist.

Valeühendusi aitab tuvastada toss
Probleemsete ühenduste leidmiseks kasutatakse siin piirkonnas uudset lahendust. Kanalisatsioonisüsteemi lastakse tossumasinaga tossu sisse ja vaadatakse, kust hakkab tossu välja ajama. Toss on tervisele ohutu ja samasugust tossu kasutatakse lavastustes, kontserditel ja muudel kultuuriüritustel. Sarnast lahendust kasutatakse juba mitmetes vee-ettevõttes üle Eesti ja ka välismaal.

Kui süsteem toimib korralikult ning sademe- ja drenaažvesi ei ole juhitud reoveekanalisatsiooni, siis ei tohiks kusagil mujal tossu näha olla kui selleks ettenähtud tuulutuspüstikust katusel. Kuid kui toss väljub kohast, kus see ei tohiks olla, annab see märku potentsiaalsest lekkest või lubamatust ühendusest. Võimalike valeühenduste tuvastamise korral suletakse kinnistu kanalisatsiooni ühendus kuniks rikkumine on likvideeritud.

Tänavad, kus töid tehakse, tähistatakse vastavate märkidega. Töötsoonis on vastava märgistusega vilkuritega sõidukid. Kui näete tossu naabri või oma maja juures, siis palun minge enne tänavale ja veenduge, kas tegemist on kontrolltööde või põlenguga. Juhul kui teie kanalisatsioonisüsteemil ei ole lekkeid ja kõik trapid ning haisulukud toimivad nagu peab, siis toss hoonesse tulla ei saa ja väljub tuulutuspüstiku kaudu.

Pille Arula
AS Viimsi Vesi finants- ja teenindusjuht

Foto: Jane Saks