Viimsi vald jätkab innovatsiooniga liiklusohutuses

18. okt 2019
Reinu tee

Autor: Alar Mik

Viimsi vallas rajati Reinu teele kolm uut interaktiivsete liiklusmärkide ja taustlahendusega 3D kattemärgistusega kombineeritud ülekäigurada

Viimsi poolsaare ida- ja läänekallast ühendava Reinu tee rekonstrueerimistööd algasid 2018. a sügisel ja lõppevad 2019. aasta oktoobri lõpuks. Viimaste tööde seas teostati Kelvingi külaga piirnevale lõigule 3D teekattemärgistus. Ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik: "Kelvingi küla asub Reinu tee kõrval ja tegemist on ainsa asumiga Viimsi vallas, mis külgneb läbiva teega ja millest ei kulge ühtegi põhiteed läbi. Külaga piirneval 300 meetri pikkusel lõigul on kolm ristmikku ja kuna rajatud kergliiklustee asub teisel pool Reinu teed, tuli rajada kolm ülekäigurada." Alar Miku sõnul on külaga piirneval Reinu tee lõigul suur kergliiklejate osakaal mistõttu oli liikluskorralduse üheks põhieesmärgiks anda sõidukijuhtidele märku, et sellel lõigul tuleb eriti tähelepanelik olla!

reinu tee

LED ekraanidega ülekäiguraja märgid

Kõik kolm Kelvingi külaga piirnevat ülekäiku varustati LED-ekraaniga tähistatud ülekäigurajamärkidega. Tegemist on ohutusvalgustuse süsteemiga, mis koosneb kaamerast, juhtimissüsteemist ja LED ekraanist ülekäiguraja märgi ümber. Iga ülekäiguraja mõlemas suunas on termokaamera, mis fikseerib jalakäija või jalgratturi ning käivitab seepeale LED ohutusmärgistuse. Autojuhile on ülekäigurada kaugelt hoomatav ja ka hämaras või pimedas taustsüsteemist kergesti eristatav. Esmakordselt kasutati Viimsi antud süsteemi Randvere külas testimisel, Kelvingi külaga piirnevale lõigule paigaldati terviklik süsteem kolmele ülekäigurajale (Koidu, Meresihi ja Eha ülekäigud).

3D ülekäigurajad

Täiendava tähelepanu tõmbamiseks kergliiklejatele joonistati kaks äärmist ülekäigu vöötrada 3D ülekäiguna. Esmakordselt Eestis kasutati 3D efekti esiletoomiseks ja juhi tähelepanu juhtimiseks ka taustvärvi. Sinine taust annab teed läbivale liiklejale selge sõnumi, et siin on teine keskkond ja tuleb olla tähelepanelik.3D ülekäiguraja valged ja mustad klotsid kombineerituna sinise taustaga on ka tervikuna väga rahvuslikku tooni.

3D

Uudne 3D kiirusepiirangu märgistus

Lisaks paigaldati Reinu tee metsa läbivale lõigule 3D kiirusepiirangu markeering. Teekattel paiknev märgistus on juhile ruumiliselt tajutav tänu erinevatele värvivarjunditele.

Reinu tee rekonstrueerimistööd ja teekatte märgistustööd teostas YIT Eesti AS, interaktiivsed LED ekraaniga ülekäiguraja märgid tarnis alltöövõtja SafeLight OÜ.

Reinu tee on Viimsi valla mahukaim tee rekonstrueerimisprojekt. Tööde käigus rajati ligi 3 km pikkune kergliikustee ja 100 valgustiga teevalgustus ning rekonstrueeriti vana sõidutee ja renoveeriti kommunikatsioonid. Reinu tee ühendab Leppneeme ja Rohuneeme riigimaanteid ning poolsaare ida- ja läänekallast ning erinevaid asumeid.

Fotod: Peep Kirbits