Kontakt

Viimsi Teataja toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil teataja@viimsiteataja.ee

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Peatoimetaja:
Rain Resmeldt Uusen 
Telefon ja WhatsApp: 5686 0007
E-post: rain.uusen@viimsivv.ee  
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa

Videos