Kontakt

Viimsi Teataja toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil teataja@viimsiteataja.ee

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Viimsi Teataja toimetaja
Merilin Piirsalu
E-post: merilin.piirsalu@viimsivv.ee 
Telefon: 5686 0007  
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa