Kontakt

Viimsi Teataja toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil teataja@viimsiteataja.ee

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada.

Peatoimetaja:
ametikoht täitmata 
Telefon:
E-post: 
Aadress: Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa