Vallavalitsuse 5.08.2020 istungi päevakord

03. Aug 2020
pilt
 1. Volikogu määrus: Viimsi valla kaasava eelarve menetlemise kord. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 2. Volikogu määrus : Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord muutmine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem. Kaasettekandja: Svetlana Kubpart, alushariduse vanemspetsialist
 3. Vallavalitsuse korraldus : Riigihankes nr 221215 „Moodulmaja rentimine Haabneeme koolile“ pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 4. Vallavalitsuse korraldus : Viimsi valla reservfondist raha eraldamine MLA Viimsi Lasteaiad eelarvesse Rannapere Pansionaadi hoone II korruse ruumide kohandamiseks kahe lasteaiarühma tarbeks. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 5. Vallavalitsuse korraldus : Viimsi valla reservfondist raha eraldamine Randvere kooli eelarvesse seoses 2 rõdu ümberehitamisega väikeklassideks. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 6. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 17. märtsi 2020 korralduse nr 145 „Reservfondist raha eraldamine“ osaline kehtetuks tunnistamine. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 7. Vallavalitsuse korraldus: laenu pakkumuste läbivaatamine ja eduka pakkumuse kinnitamine. Ettekandja: Liina Koppel, peaökonomist
 8. Vallavalitsuse korraldus: Laiakülas asuva tootmismaa omandamine: Käspre alajaam. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
 9. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 17.02.2015 korralduse nr 250 „Viimsi valla kohalike teede seisunditasemete määramine“ kehtetuks tunnistamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
 10. Vallavalitsuse määrus: Viimsi valla kohalike teede seisunditasemed. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
 11. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke "Maastikuvõimekusega kastiauto, erivajadusega inimesi teenindava bussi ja kahe väikekaubiku kasutusrent" korraldamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
 12. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 29. jaanuari 2020 korralduse nr 35 “05. detsembri 2017 korralduse nr 871 „Viimsi Vallavalitsuse osalemise jätkamine välisprojektis „Interconnect“ – Balti mere riikide kohalike ühistranspordisüsteemide ühendamine ja töögrupi moodustamine“ muutmine” muutmine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
 13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Vallavalitsuse 29. jaanuari 2020 korralduse nr 39 „Narva maantee T12 võõrandamine Eesti Vabariigile“ muutmine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Alar Mik, ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja
 14. Vallavalitsuse korraldus: Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Elvis Tõnnison, keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja
 15. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe külas Kure tee 6 asuvate ehitiste teenindamiseks vajaliku maa määramine ja maa ostueesõigusega erastamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Elvis Tõnnison, keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja
 16. Vallavalitsuse korraldus: Miiduranna külas katastriüksuse Varju tee 1 sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Elvis Tõnnison, keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja
 17. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadressi muutmine Haabneeme alevikus katastriüksusel Kähriku tee 21. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 18. Vallavalitsuse korraldus: Pärnamäe külas Mäe maaüksuse detailplaneeringuga planeeritud liikluspinnale kohanime määramine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 19. Vallavalitsuse korraldus: Ostueesõiguse teostamata jätmine (Põlendiku, Leppneeme küla). Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 20. Vallavalitsuse korraldus: Prangli kiriku restaureerimistööde pakkumuse kinnitamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem. Kaasettekandja: Ott Kask, kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist
 21. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Prangli Rahvamaja spordipäeva peo piletimüügi korraldus. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem