Vallavalitsuse 22. novembri istungi päevakord

20. nov 2023
istung

1. Vallavalitsuse korraldus: Randvere Kooli hoolekogu koosseisu kinnitamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem

2. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla ja Tallinna linna vahelise koostöölepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

3. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Karulaugu tee 9, Viimsi alevik)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Vehema tee 27, Pärnamäe küla)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Sundvalduse seadmine (Vehema tee 45, Viimsi alevik)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasja omandamine ja kinnistute isiklike kasutusõiguste ning hüpoteegiga koormamine (Linnase tee 28, Pärnamäe küla)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Pringi külas Lehise ja Reinu tee L14 kinnistute alale detailplaneeringu koostamiseks lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi alevikus kinnisasja Madise jagamine detailplaneeringu alusel ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti külas kinnisasja Muuga tee 41 // Kivisaare jagamine ja jagamisel moodustatavatele katastriüksustele sihtotstarbe ja koha-aadressi määramine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke lillede ja puittaimede kastmisteenus 2024 korraldamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Kirsi tee L1 transpordimaalt kukkunud puu tekitatud kahju regressinõude täitmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

12. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Meremärgi tee transpordimaalt kukkunud puu tekitatud kahju regressinõude täitmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

13. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Järve tee transpordimaalt murdunud oksa tekitatud kahju regressinõude täitmine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem