Vallavalitsuse 10. juuli istungi päevakord

9. juuli 2024
vv

1. Vallavolikogu määrus: „Viimsi valla munitsipaalhuvikoolide õppetasu soodustuste andmise kord“ muutmine 2024
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

2. Vallavolikogu otsus: Viimsi vallas Vardi tee 32 asuva lasteaia ruumide ja kinnistu üürilepingu sõlmimine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

3. Vallavalitsuse määrus: Viimsi Vallavalitsuse 26.10.2022 määruse nr 15 „Viimsi Vallavalitsuse hallatavate asutuste personali koosseisude ja struktuuri kinnitamine“ muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem

4. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 279983 „Ruumide koristus- ja puhastusteenus 2024-2026“ esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

5. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 280605 „Mõisapargis kahe sademeveetiigi rekonstrueerimine BaltCF projekti raames“ esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning hankelepingu sõlmimine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

6. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 280652 „Viimsi valla teehoolde tööd 2024-2029“ hanketulemuste kinnitamine
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

7. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme ranna müügiplats nr 1
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

8. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi vallas Lõunakülas / Storbynis asuvate Naissaare tee T1 ja Naissaare tee T2 kinnisasjade omandamine 
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

9. Vallavalitsuse korraldus: Isikliku kasutusõiguse seadmine (Pringi küla, Pohla tee 7)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

10. Vallavalitsuse korraldus: 06.03.2024 Viimsi Vallavalitsuse korralduse nr 92 „Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasja omandamine ja kinnistute isiklike kasutusõiguste ning hüpoteegiga koormamine (Rannavälja tee 2, Pringi küla)“ kehtetuks tunnistamine ja Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasja omandamine ja kinnistute isiklike kasutusõiguste ning hüpoteegiga koormamine (Rannavälja tee 2, Pringi küla)
Ettekandja: Alar Mik, abivallavanem

11. Vallavalitsuse korraldus: Korralduse nr 553 muutmine
Ettekandja: Katrin Markii, abivallavanem