Vallavalitsuse 09.06.2021 istungi päevakorra projekt

07. juuni 2021
Pildil vallavalitsuse istungi päevakorra projekt

1. Vallavolikogu määrus: Viimsi valla kliimamuutustega kohanemise arengukava 2021-2031 vastuvõtmine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
2. Vallavolikogu määrus: Viimsi Vallavolikogu 18.02.2020 määruse nr 4 „Koduse lapse toetuse määramise ja maksmise kord“ muutmine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
3. Vallavolikogu otsus: Detailplaneeringu algatamata jätmine Leppneeme külas, Leppneeme piilkonnamaja kinnistul
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
4. Vallavolikogu otsus: Viimsi Vallavolikogu 07.09.1999 otsusega nr 113 „Detailplaneeringu kehtestamine: endine Vanapere 29“ kehtestatud detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamine Kapteni tee 9 ja Kapteni tee 9a kinnistute osas
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
5. Vallavalitsuse korraldus: Riigihanke nr 235500 „Haabneeme alevikus CleanStormWater projekti pilootala puhastussüsteemi projekteerimine“ esitatud pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
6. Vallavalitsuse korraldus: Riigihankes nr 236499 „Viimsi valla avalike teede pindamine 2021“ pakkumuse vastavaks tunnistamine, pakkumuse edukaks tunnistamine, pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
7. Vallavalitsuse korraldus: Konkursi "Viimsi Kaunis Kodu 2021" korraldamine ja komisjoni kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
8. Vallavalitsuse korraldus: Hajaasustuse programmi toetuse taotluse tingimuslik rahuldamine: Olmi talu, Prangli saar
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
9. Vallavalitsuse korraldus: Isiklike kasutusõiguste seadmine Eesti Vabariigi kasuks Kelnase tee L1 ja Metsavahe tee L1 kinnistutele
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
10. Vallavalitsuse korraldus: Äigrumäe küla, Vokki kinnistu detailplaneeringu algatamine ja lähteseisukohtade kinnitamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
11. Vallavalitsuse korraldus: Idaotsa külas kinnistu Loigu jagamine
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
12. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Pihlaka tee 16
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
13. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Meritähe tee 1
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
14. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine ühise tegutsemise lepingu sõlmimiseks
Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 
15. Vallavalitsuse korraldus: Noorte tunnustamine
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
16. Vallavalitsuse korraldus: Rahalise preemia määramine gümnaasiumi kuld- ja hõbemedaliga lõpetajatele
Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 
17. Vallavalitsuse korraldus: Pakkumismenetluses „Viimsi valla perioodi 1997-2016.a arhiiviväärtuslike toimikute ettevalmistamine ja üleandmine Rahvusarhiivile“ pakkumise edukaks tunnistamine ja lepingu sõlmimine
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 
18. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Apellatsioonkaebuse mitteesitamisest haldusasjas nr 3-20-1464
Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär