Vallavalitsuse 04.12.2019 istungi päevakord

03. Dets 2019
istung

 

 1. Avatud hankemenetlusena riigihankes nr 214571, Viimsi valla mandriosa üldplaneeringu teemaplaneeringuga, Miljööväärtuslikud alad ja rohevõrgustik, kavandatud rohevõrgustiku toimivuse uuringu koostaja leidmine, esitatud pakkumuste vastavaks tunnistamine, pakkumuste edukaks tunnistamine, eduka pakkuja kvalifitseerimine ning lepingu sõlmimine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Volituse andmine lepingu sõlmimiseks OÜ-ga Viimsi Haldus Haabneeme alevikus kinnistutel Lahe, Killustiku, Platvormi, Platsi ja Nõlva. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Lepingu sõlmimine OÜ-ga Viimsi Haldus 04.02.2016 Viimsi Vallavolikogu otsusega nr 8 algatatud Viimsi vallas Viimsi alevikus, riigi reservemaa piiriettepanekuga AT0508230044 ja lähiala detailplaneeringu teniliseks koostamiseks. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Volikogu otsuse eelnõu läbivaatamine: Viimsi alevikus, kinnistu Vehema tee 5 detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Leppneeme küla, Leppneeme tee 75//Kuusiku kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Laiaküla, Muuga põik 4a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Isikliku kasutusõiguse seadmine Viimsi valla kasuks ja kinnistusraamatusse eelmärke seadmine Aiandi põik L1 kinnistule. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Lubja külas Pärtlepõllu tee ruumikuju muutmine ja Pärtlepõllu detailplaneeringuga planeeritavatele liikluspindadele kohanimede määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Koha-aadressi muutmine Haabneeme alevikus katastriüksusel Haabneeme pumbajaam 3. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Koha-aadressi muutmine Haabneeme alevikus katastriüksusel Nurme põik 21. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 11. Viimsi Vallavalitsuse 15.10.2019 korralduse nr 606 „Koha-aadressi muutmine Viimsi alevikus katastriüksusel Tulika tee 5“ kehtetuks tunnistamine.. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Metsakasti külas asuva Väike-Sadula katastriüksuse jagamine detailplaneeringu alusel. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 13. Viimsi Kunstikooli hoolekogu kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 14. Viimsi Muusikakooli hoolekogu kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 15. Raha eraldamine MTÜ Viimsi Invaühingule. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 16. Raha eraldamine. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 17. Vallavalitsuse protokolliline otsus. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär
 18. Viimsi Vallavalitsuse struktuuri muutmine. Ettekandja: Helen Rives, vallasekretär