Valla üldhariduskoolidesse paigaldati keskkonnasõbralikud jäätmete sorteerimisjaamad

12. juuni 2024
foto

Sellel kevadel astusid Randvere, Haabneeme, Püünsi ja Viimsi kool sammukese lähemale keskkonnasõbraliku tuleviku poole, kui koolidesse jõudsid uued, jäätmete liigiti kogumise sorteerimisjaamad. Ühtlasi suureneb seeläbi õpilaste teadlikkus prügi sorteerimise vajalikkusest ja mõjust keskkonnale ning aitab kaasa harjumuse tekitamisele jäätmete liigi sorteerimisel. 

2024. aasta algul taotles Viimsi vallavalitsus sihtasutusest Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toetust Viimsi valla üldhariduskoolidesse jäätmete liigiti kogumise sorteerimisjaamade soetamiseks. Projekti maksumuseks oli 10 800 eurot, millest 50% eraldas KIK Ringmajanduse programmist fikseeritud ühikuhinna alusel.

Kokku soetati koolidesse 30 neljaosalist sorteerimisjaama, mis võimaldavad segaolmejäätmete, pakendijäätmete, paberi ja kartongi ning biojäätmete liigiti kogumise.

foto

Aet Tampuu
üldhariduse vanemspetsialist