Üldplaneeringule on nüüd avatud kaasamiskeskkond

29. nov 2023
Kaasamine

Kolmapäeval, 29. mail toimunud uue üldplaneeringu infopäeval esitleti värskelt valminud kaasamiskeskkonda, mis saab olema üldplaneeringu koostamise protsessi keskpunktiks.

Kaasamiskeskkonna näol on tegemist veebilehega, kuhu on koondatud kõik üldplaneeringuga seotud teave, uuringud ja ametlikud dokumendid. Lisaks võimaldab see elanikel lahenduse osas kaasa rääkida ja ettepanekuid teha. See saab olema kuni üldplaneeringu kehtestamiseni kogu valda hõlmava menetluse koduks. Kaasamiskeskkonna uudiste ja materjalide menüü hakkab pidevalt täienema. Loodud keskkond võimaldab elanikke paremini protsessi kaasata, esitades ühes kohas kogu teabe, materjalid ja ettepanekute esitamise võimaluse ning kaardivaated.

Keskkonnast leiab kaardivaate, mis hakkab ajapikku täienema erinevate kihtide ning elanike ettepanekutega. Kaardile on võimalik esitada ettepanekuid menüüvalikuga „ettepanek“ ja valides üheksa erineva teema vahel: kultuur, sport ja vaba aeg; pargid ja rohealad; teenused; väärtuslikud üksikobjektid ja alad; ehitus- ja arendustegevus; liikuvus ja ühistransport; tootmine; avalik ruum/juurdepääs; muu. Teemade kaupa ettepanekute rühmitamine võimaldab neid paremini analüüsida ja kaardil esitleda. 

Kaasamiskeskkonna leiad kodulehe päises olevast kiirviitest „ÜLDPLANEERING“ või SIIT.

Alar Mik
abivallavanem