Ukraina sõjapõgenike lastele võimaldatakse Viimsis tasuta lasteaiakohad ja huviharidus 2022. aasta lõpuni

12. Mai 2022
Suursaadik Viimsi koolis

Volikogu kiitis ühehäälselt heaks otsuse võimaldada kuni 2022. aasta lõpuni tausta huviharidust Viimsis elavate Ukraina sõjapõgenike lastele ja pakkuda neile tasuta lasteaiakohtasid. Lastega seotud kulud hüvitab vallale riik oma eelarvest.

Teisipäeval, 10. mail toimunud Viimsi vallavolikogu istungil võeti ühehäälselt vastu otsus loobuda Viimsi valda jõudnud sõjapõgenike lastelt huvihariduse õppetasude küsimisest. Otsus lähtub vabariigi valitsuse otsusest hüvitada 24. veebruarist 2022 kuni aasta lõpuni huvihariduse õppetasud. Sarnane riiklik otsus puudutab lasteaiakohtade hüvitamist. Sellega seoses tuli volikogul muuta senist kehtivat korda ja need muudatused võeti ühehäälselt vastu.

Haridusvaldkonna abivallavanema Marju Aolaidi sõnul on valla soov, et siia saabunud sõjapõgenike lapsed oleks haridustegevusse kaasatud. „Teeme kõik endast oleneva, et põgenikke ja nende lapsi aidata. Riiklik otsus hüvitada lastele pakutava lasteaiakohatasu ja huvihariduse omandamine on väga tervitatav.“ Aolaidi sõnul puudutab otsus hetkel 2 muusikakoolis õppivat last ja 3 kunstikoolis õppivat Ukraina last. Lasteaedadesse on kohad saanud 17 last. Abivallavanema sõnul kasutati olemasolevaid vabasid lasteaiakohti ja sügisel avatavate rühmade kohtade arvu see ei vähendanud.

Heiko Leesment
avalike suhete osakond

Foto: Ukraina suursaadiku visiit Viimsi kooli aprillis 2022.