Püünsi küla üldkoosolek külavanema valimiseks! Täiendatud!

07. Nov 2018
Külavanema kandidaadid

Viimsi Vallavalitsus ja Püünsi Külaselts kutsuvad kokku Püünsi küla üldkoosoleku külavanema valimiseks. Üldkoosolek toimub 29. novembril 2018 algusega kell 18 Püünsi Koolis (Kooli tee 33). Päevakorras on külavanema valimine ja jooksvad küsimused.

Külavanema kandidaadiks võib olla Püünsi küla täisealine isik. Kandidaadil tuleb esitada Viimsi Vallavalitsusele kirjalik nõusolek kandideerimiseks hiljemalt 1 nädal enne valimiste toimumist. Esitatud kandidaadid avaldatakse Viimsi valla veebilehel hiljemalt 5 päeva enne valimiste toimumist.

Külavanema täpsemad õigused ja kohustused on sätestatud Viimsi valla põhimääruses.

Külavanema valimistel saavad hääletada Rahvastikuregistri andmetel Püünsi külas elavad vähemalt 18-aastased isikud. Hääletamisel osalemiseks peab kaasas olema isikut tõendav dokument. Volituste alusel teiste isikute eest hääletada ei saa!

Püünsi külavanemaks esitatud kandidaadid:  

  1. Rita Veskimeister
  2. Esta Järv
  3. Margus Talsi