Projekteerimistingimuste andmine: Vehema tee 26

20. nov 2023
foto

Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond on vastavalt esitatud taotlusele koostanud projekteerimistingimuste eelnõu:

Vehema tee 26 üksikelamu püstitamiseks

Projekteerimistingimused antakse läbi avatud menetluse. Huvitatud isikutel on võimalus projekteerimistingimuste eelnõu kohta esitada oma arvamusi ja ettepanekuid 10 kalendripäeva jooksul alates avalikustamisest.

Foto: X-Gis kaardiserver